ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        20.1.2022 KLO 13.00
           
ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2022

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mammu Kaario ja Kalle Reponen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan Eeva-Liisa Virkkusta ja Markku Teräsvasaraa. Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden Eeva-Liisa Virkkusen ja Markku Teräsvasaran ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilta: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,06 % yhtiön osakkeista.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, OP Yrityspankki Oyj:n omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola.

ROBIT OYJ
Harri Sjöholm

Lisätietoja:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

Liite: Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot

Liite