Digitaaliset palvelut

Digitaalinen palvelutoiminta keskittyy tuottamaan uusia digitaalisia ratkaisuja asiakkaille päältäiskevän- ja uppovasaraporauksen käyttökohteissa. Aluksi tarjonta muodostuu ainutlaatuisesta porausreiän mittausteknologiasta, joka on nimetty Robit Sense Systems. Robit Sense Systemin avulla reiän suoruus voidaan mitata normaaliin porauskalustoon liitetyn eritysteknologian avulla. Tulokset saadaan välittömästi kun reikä on porattu, toisin kuin aiemmilla manuaalisilla keinoilla, joissa mittaus suoritetaan erillisenä toimintona jälkikäteen.

Digitaaliset palvelut referenssit