Oheisesta linkistä voit täyttää ja lähettää suomenkielisen hakemuksen: Avoin hakemus
Oheisesta linkistä voit täyttää ja lähettää englannin kielisen hakemuksen: Open application
Voit lähettää avoimen hakemuksen myös sähköpostitse: recruitment@robitgroup.com
Ilmoitathan hakemuksessasi, missä maassa / maissa haluaisit työskennellä.

Please fill and send Your open application from the following link: Open application
You can also send your open application to the following address: recruitment@robitgroup.com
Please specify in your application which location / locations you are applying for.

아래의 주소로 구직지원서를 보내주십시오. 지원서에 지원하고자 하는 지역을 명시해 주시기 바랍니다 : recruitment@robitgroup.com

Open positions