Näitä yleisiä myynti- ja takuuehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan kaikkiin Robit Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden (yhdessä ”Myyjä”) asiakkailleen (”Ostaja”) myymien tuotteiden (”Tuotteet” tai ”Tuote”) kauppaan. Näistä Yleisistä ehdoista poikkeavasti voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti.

Nämä Yleiset ehdot soveltuvat sellaisinaan tai ne täydentävät Myyjän ja Ostajan välistä erillistä sopimusta (”Sopimus”), jonka oleellinen osa nämä Yleiset ehdot ovat. Mikäli osapuolten välillä ei ole laadittu erillistä kauppasopimusta, muodostavat Myyjän tarjous, Ostajan siihen antama varaukseton vastaus, sekä Myyjän tilausvahvistus Sopimuksen. Mikäli Sopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Sopimuksen ehtoja näiden Yleisten ehtojen sijaan.

Lataa koko dokumentti.