Maanalaiset kaivos- ja rakennustyöt vaativat poraamista niin itse kaivamiseen kuin kaivannon tukemiseenkin.

Penger- ja avolouhintaa käytetään avolouhoksien ohella maanalaisissa kaivoksissa.

Päältäiskevässä pitkäreikäporauksessa eli tuotantoporauksessa reiän pituus on yleensä 10:stä 40 metriin, reiän halkaisijan ollessa 51-127 mm.

Putkiporausta käytetään vesi- ja lämpökaivojen poraamiseen, kun maaperä on rikkonaista.

Maaperätutkimuksessa arvioidaan maaperä ja sen soveltuvuus aiottuun rakennushankkeeseen.

Robit® Casing System on hyvä vaihtoehto paalutusta vaativiin pehmeän maan rakennuskohteisiin.

Robit® Casing System on erinomainen vaihtoehto paalutusta vaativiin pehmeän maan rakennuskohteisiin.

Vaakaporausta käytetään vesi- viemäri- tai kaapeliputkien vetämiseen teiden, jokien ja rakennuksien alitse.

Forepoling – tunnelin tuentaporaus on menetelmä tunnelin katon vahvistamiseen kun kallioperä on rikkonaista.

Ankkurointi on menetelmä, missä maamassaseinämä, kuten rakennuskaivannon reuna, tuetaan ankkuroimalla se peruskallioon.

Käyttökohteet referenssit