Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical.

Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen. Kesällä 2016 suoritetut yritysostot, Drilling Tools Australia Pty Ltd sekä Bulroc (UK) Ltd, vahvistivat merkittävästi yhtiön kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Robit osti tammikuussa 2017 Halco International LLC:n ja Halco America LLC:n tase-erät USA:sta sekä edelleen viimeisteli yritysjärjestelyt helmikuussa 2017 ostamalla enemmistön Halco Brighouse Ltd:n osakekannasta Englannista.

Yhtiöllä on 7 maassa omat myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta yhtiö myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Robit valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Olemme alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa.

Korkealaatuiset porakruunumme täyttävät tehokkaimpienkin kallionporauslaitteiden vaatimukset.

  • Käytämme parhaita pohjoismaisia erikoisteräksiä ja korkealaatuisia kovametallinastoja
  • Moderni porakruunujen muotoilu ja oma erikoismenetelmämme nastojen kiinnittämisessä terärunkoon
  • Jatkuva laaduntarkkailu läpi koko valmistusprosessin
  • Testiporaukset Pohjoismaisissa olosuhteissa – kovilla kivilaaduilla

Keskittyminen erikoisosaamiseemme on tehnyt meistä porakruunujen markkinajohtajan maailmassa.

Robit on joustava yritys, joka keskittää voimavaransa parhaiden mahdollisten porakruunujen suunnittelemiseen. Kuuntelemme myös asiakkaidemme tarpeita herkällä korvalla.

Robitin henkilökunnalla on takanaan pitkän kokemuksen tuomaa tietoa erilaisista kallionporauslaitteista. Yhdistämme tämän tietämyksen saumattomasti uuden sukupolven porakruunujen suunnittelemiseen.

Yhtiön strategia

Robitin arvot

Haluamme arvoilla korostaa asioita, jotka ovat tärkeitä meille ja tukevat menestystämme nyt ja tulevaisuudessa:

Palvelemme nopeasti
Haluamme palvella asiakkaitamme, jakelijoitamme ja kollegoitamme nopeasti, turvallisuutta ja laatua unohtamatta. Nopeus ja luotettavuus ovat elinehtoja niin meille kuin asiakkaillemme.

Edistämme muutosta
Kyky nopeisiin muutoksiin on meille tärkeää ja näemme sen myös yhtenä kilpailuetunamme. Sen vuoksi pyrimme näkemään muutokset positiivisesti ja mahdollisuuksina jatkuvaan kehittymiseen.

Kunnioitamme jokaista
Kohtelemme kaikkia, niin kollegoita, asiakkaita, toimittajia, jakelijoita kuin koko meitä ympäröivää yhteisöä kunnioittavasti. Haluamme olla vastuullinen työnantaja henkilöstöllemme sekä luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme.