Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy ja valmistaa kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole.

Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen. Kesällä 2016 suoritetut yritysostot, Drilling Tools Australia Pty Ltd sekä Bulroc (UK) Ltd, vahvistivat merkittävästi yhtiön kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Robit osti tammikuussa 2017 Halco International LLC:n ja Halco America LLC:n tase-erät USA:sta sekä edelleen viimeisteli yritysjärjestelyt helmikuussa 2017 ostamalla enemmistön Halco Brighouse Ltd:n osakekannasta Englannista.

Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

Robit valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Olemme alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa.

Korkealaatuiset porakruunumme täyttävät tehokkaimpienkin kallionporauslaitteiden vaatimukset.

  • Käytämme parhaita pohjoismaisia erikoisteräksiä ja korkealaatuisia kovametallinastoja
  • Moderni porakruunujen muotoilu ja oma erikoismenetelmämme nastojen kiinnittämisessä terärunkoon
  • Jatkuva laaduntarkkailu läpi koko valmistusprosessin
  • Testiporaukset Pohjoismaisissa olosuhteissa – kovilla kivilaaduilla

Keskittyminen erikoisosaamiseemme on tehnyt meistä porakruunujen markkinajohtajan maailmassa.

Robit on joustava yritys, joka keskittää voimavaransa parhaiden mahdollisten porakruunujen suunnittelemiseen. Kuuntelemme myös asiakkaidemme tarpeita herkällä korvalla.

Robitin henkilökunnalla on takanaan pitkän kokemuksen tuomaa tietoa erilaisista kallionporauslaitteista. Yhdistämme tämän tietämyksen saumattomasti uuden sukupolven porakruunujen suunnittelemiseen.