Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka valmistaa, myy ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia kansainvälisille asiakkaille kaivosteollisuuden, rakentamisen ja urakoinnin, tunnelinporauksen ja kaivonporauksen tarpeisiin. Robitilla on markkinoiden laajin valikoima porauksessa käytettäviä kulutusosia. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kolmeen strategiseen liiketoimintayksikköön: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services.

Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen. Kesällä 2016 suoritetut yritysostot, Drilling Tools Australia Pty Ltd sekä Bulroc (UK) Ltd, vahvistivat merkittävästi yhtiön kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Robit osti tammikuussa 2017 Halco International LLC:n ja Halco America LLC:n tase-erät USA:sta sekä edelleen viimeisteli yritysjärjestelyt helmikuussa 2017 ostamalla enemmistön Halco Brighouse Ltd:n osakekannasta Englannista. Robit on Halco-yritysjärjestelyjen tuloksena vahvistanut entisestään omaa Down-the-Hole -liiketoimintaansa aikaisemmin touko-heinäkuussa 2016 Australiasta ja Englannista tehtyjen yritysostojen täydennyksenä. Yhtiö korostaa olevansa globaali toimija, joka erikoistuu porakaluston eli kulutusosien myyntiin kattavan jakeluverkostonsa kautta globaaleilla markkinoilla.

Robitin tuotantolaitokset sijaitsevat suoritettujen yritysostojen jälkeen Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa. Yhtiön omat myynti- ja palvelupisteet palvelevat asiakkaita Lempäälässä, Moskovassa, Keravalla, Soulissa, Donghaessa, Hangzhoussa, Chicagossa, Johannesburgissa, Limassa, Sao Paolossa, Bangkokissa, Chesterfieldissa, Hong Kongissa, Windhoek:ssa, Dubaissa, Brighousessa, Shermanissa sekä Öskemenissä.

Robit Oyj valmistaa korkealaatuisia porakruunuja kallion louhintaan sekä putkitusteriä maaporaukseen. Olemme alan ainoa kotimainen valmistaja ja markkinajohtaja Suomessa. Tuotteitamme viedään yli 115 maahan.

Korkealaatuiset porakruunumme täyttävät tehokkaimpienkin kallionporauslaitteiden vaatimukset.

  • Käytämme parhaita pohjoismaisia erikoisteräksiä ja korkealaatuisia kovametallinastoja
  • Moderni porakruunujen muotoilu ja oma erikoismenetelmämme nastojen kiinnittämisessä terärunkoon
  • Jatkuva laaduntarkkailu läpi koko valmistusprosessin
  • Jatkuvat testiporaukset  kovissa, suomalaisissa graniiteissa

Keskittyminen erikoisosaamiseemme on tehnyt meistä porakruunujen markkinajohtajan maailmassa.

Robit on joustava yritys, joka keskittää voimavaransa parhaiden mahdollisten porakruunujen suunnittelemiseen. Kuuntelemme myös asiakkaidemme tarpeita herkällä korvalla.

Robitin henkilökunnalla on takanaan pitkän kokemuksen tuomaa perinpohjaista tietoa erilaisista kallionporauslaitteista. Yhdistämme tämän tietämyksen saumattomasti uuden sukupolven porakruunujen suunnittelemiseen.