Kumppanisi vastuullisempaan huomiseen

Kumppanisi vastuullisempaan huomiseen

Vastuulliset kumppanuudet

Robit kehittää vastuullisuuttaan ja operatiivista huippuosaamistaan pitkäikäisten kumppanuuksien kautta, niin arvoketjunsa ylä- ja alavirrassa. Robit on yhteistyössä kumppaneiden kanssa, jotka jakavat yhteiset periaatteet ja tavoitteet ympäristön, yhteiskunnallisen vastuun, ja hallinnon (ESG) osalta. Yhtiön tavoitteena on, että vähintään 90 % materiaaleista tulee tavarantoimittajilta ja jakelijoilta, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Robitin ESG-periaatteita.

CO2-päästöjen vähentäminen arvoketjussa

Robitin Kasvihuonekaasuprotokolla -yritysstandardin (GHG Protocol) mukaan Scope 1 ja Scope 2 -luokista yhteenlaskettu hiilijalanjälki oli 3 383 tonnia CO2e, vastaten 36.9 tonnia CO2e jokaista miljoonaa euroa kohden liikevaihdossa. Robit on sitoutunut vähentämään yhtiön Scope 1 ja Scope 2 -luokkien CO2 päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä, mitattuna vertailuvuodesta 2020. Yhtiö kasvattaa vihreän energian osuutta tehtaissa käytetystä energiasta.

Tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö

Robit pyrkii olemaan hyvä työnantaja ja tarjoamaan hyvinvoivan työyhteisön työntekijöilleen. Robit työskentelee jatkuvasti parantaakseen turvallisuutta yhtiön kaikessa toiminnassa. Yhtiöllä on oma HSE-tiimi, joka keskittyy turvallisuusasioihin sekä koordinoi niitä läpi konsernin. Robit jatkaa edelleen monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden rakentamista osaksi yhtiön luonnollista organisaatiokulttuuria. Monimuotoisuus onkin jo tänä päivänä yksi Robitin vahvuuksista, sillä yhtiössä työskentelee kymmeniä eri kansallisuuksia. Robitin tavoitteena on laskea tapaturmataajuus nollaan, sekä jatkuvasti parantaa työntekijöidensä sitoutuneisuutta.

Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren

Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren tarkoittaa:

  • Materiaalitehokkuutta tuotesuunnittelussa ja -tuotannossa,
  • Materiaalien taloudellista hankintaa lähteistä, jotka noudattavat Robitin ESG-periaatteita,
  • Tuotteiden eliniän pidentämistä käyttäjäkoulutuksella ja arvoa lisäävillä palveluilla,
  • Jätteiden määrän vähentämistä asiakkaan toiminnassa.

Erityinen painoarvo on Robitin asiakkaiden poraustoiminnan optimoinnissa. Poraustoimintaa optimoimalla on mahdollista laskea energiankulutusta ja lisätä poran tunkeutumisnopeutta, täten lisäten samalla porauksen tehokkuutta. Jo optimoimalla alle 50 porausvaunua, CO2 säästöt saadaan tuotua reilusti Robitin vuoden 2020 Scope 1 ja Scope 2 -päästöjen yläpuolelle. Täten Robit on sitoutunut tarjoamaan vähintään 1 000 tuntia konsultoivaa myyntikoulutusta Robitin ja sen jakelijoiden myyntitiimeille ja tekniselle henkilökunnalle. Konsultoivat myyntikoulutukset tarjoavat tietoa ja työkaluja asiakastyöskentelyyn poraustehokkuuden lisäämiseksi.

Tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren