Tinkimätön laatu kautta linjan

Robit toimii kaikilla osa-alueilla ISO 9001:2015 laatujärjestelmän edellyttämien laatuvaatimusten mukaan. Pikkutarkka laadunvalvontamme tarkoittaa esimerkiksi terärungon jatkuvia ja kontrolloituja kovuusmittauksia ja kovametallinastojen elektronimikroskooppianalyysejä. Soliditet Finland on myös myöntänyt Robitille AAA-luottoluokituksen. Se on korkein mahdollinen luokitus, johon yltää vain 4,58 % suomalaisista yrityksistä. AAA-luokan yrityksien luottoriski on häviävän pieni.

Ensiluokkaiset raaka-aineet

Robitin tuotteet on valmistettu 100 % kierrätyskelpoisista materiaaleista. Raaka-ainehankinnoissa suosimme meille omien vaatimustemme mukaisesti kierrätysteräksestä valmistettuja teräslaatuja, joiden ympäristöä säästävä tuotantoprosessi tuottaa 80 % vähemmän CO2-päästöjä tavanomaiseen prosessiin verrattuna ja kierrättää 95 % jätteestä – parantaen samalla teräksen laatua. Myös kovametallinastoihin käytetyn volframikarbidin ja koboltin määrää ja sen mikrorakennetta kontrolloidaan jatkuvasti. Samoin porakruunujen suunnittelu erilaisille kalliotyypeille saa erityistä huomiota.

Robit Oyj: HSEQ-politiikka (työterveys/-turvallisuus, ympäristö ja laatu)

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme laadukas ja kattava tuote- ja palveluvalikoima ja siten varmistaa heidän kilpailukykynsä. Tyytyväiset asiakkaamme luovat edellytykset pitkäjänteiselle, sitoutuneelle toiminnalle ja kannattavuudelle koko toimitusketjussa.

Robitin tuotteet on kehitetty Skandinavian kovissa kiviolosuhteissa, minkä vuoksi ne ovat kilpailukykyisiä kaikkialla maailmassa maaperästä riippumatta. Käytämme teknisesti edistyksellistä tietotaitoa ja tekniikkaa; mm. tuotannossa automaatiota ja robotisointia mahdollisimman tehokkaasti.

Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa toimintatapaamme. Osoitamme vastuullisella toiminnallamme välittämistä tulevista sukupolvista. Haluamme pitää yllä työympäristöä, jossa kaikkien on miellyttävää ja turvallista työskennellä ja josta jokainen työntekijä voi olla ylpeä. Se on keskeinen osa myös yhtiömme brändiä. Kehitysmahdollisuuksien ja riskien systemaattisella tunnistamisella varmistamme tavoitteisiin pääsemisen ja toteutamme ennaltaehkäisevää toimintamallia. Robitin keskeinen arvo on, että sitoudumme työturvallisuuden, ympäristönsuojelun tason ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Toimimme luonnollisesti lakien, sopimusten ja velvotteiden mukaisesti. Globaalissa toimintaympäristössä tämä muodostaa oman osaamisalueensa. Jatkuva panostaminen henkilöstömme koulutukseen ammattitaidon, motivoinnin ja osaamisen kehittämiseksi turvaa tulevaa uudistumista ja kilpailukykyä.

HSEQ-järjestelmän toimivuudesta, kehittämisestä ja vaikuttavuudesta vastaa yrityksen ylin johto.

Robit Oyj:n johtamisjärjestelmät

ISO 9001:2015 laatujärjestelmä

ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä

ISO 45001:2018 Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä

Verifioidut ympäristöselosteet

Verifioitu ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, EPD) saatavilla tuotteelle DTH PRIME RING ASSY (G2). Tiedustelut: sales@robitgroup.com

Ympäristötavoitteet

Materiaalihukan vähentäminen
Energiankulutuksen vähentäminen


Automatisoitua tuotantoa

Me Robitilla panostamme jatkuvasti viimeisimpään tuotantotekniikkaan, kuten robotisoituihin tuotantosoluihin, poranastojen kiinnityslaitteistoihin ja automatisoituihin maalauslinjoihin. Korkea automaation taso lisää tuotantokapasiteettia, parantaa tuottavuutta ja varmistaa jatkuvan korkean laadun. Näin voimme reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja kysynnän kasvuun. Tuotantoprosessin vaativin osa on nastojen kiinnitys porakruunuun. Sillä on ratkaiseva merkitys terän laatuun ja käyttöikään, joten olemme kehittäneet sitä hyvin pitkälle taataksemme kovametallinastojen  parhaan mahdollisen kovuuden, sitkeyden ja kiinnipysyvyyden.