DWARSRIVIERIN KAIVOS NOSTI TUOTTAVUUTTA ROBITIN TYÖKALUILLA

1.2.2024

Niin sanottu Bushveldin magmakompleksi Etelä-Afrikassa on yksi maailman merkittävimmistä geologisista muodostumista kokonsa, ikänsä ja mineraalirikkauksiensa ansiosta.

Bushveldin magmakompleksi on maankuoren suurin kerrosintruusio. Hieman yksinkertaistaen kerrosintruusio tarkoittaa maanalaista kivimuodostumaa, joka on syntynyt magman jäähtyessä ja jähmettyessä kerroksittain kuin kakku. Kukin kerros voi sisältää eri mineraaleja eri pitoisuuksina, minkä vuoksi kerrosintruusiot ovat erityisen kiinnostavia niin geologeille kuin kaivosyhtiöillekin.

Bushveldin kompleksi pitää sisällään maailman suurimmat tunnetut esiintymät platinaryhmän metalleja, kromia ja vanadiinia. Suurin osa kromivarannosta on keskittynyt kompleksin itäreunalle, joka kulkee Limpopon, Etelä-Afrikan pohjoisimman provinssin, halki. Yksi merkittävimmistä kromimalmin tuottajista Limpopossa on Dwarsrivierin kaivos, joka sijaitsee noin 130 km kaakkoon Polokwanesta, provinssin pääkaupungista.

Toiminta käynnistyi Dwarsrivierin kaivoksella vuonna 1999. Vuodesta 2015 lähtien se on ollut Assore South African omistuksessa. Kaivos tuottaa vuosittain yli miljoona tonnia kromimalmia.

Kaivosalalla vallitsee kova kilpailu, ja kustannusten kurissa pitäminen tärkeää – ja tämä pätee luonnollisesti myös poratyökaluihin. Hiljakkoin Dwarsrivierin kaivoksella siirryttiin käyttämään Robitin Top Hammer -kulutusosia.

“Työssä on olennaista varmistaa, että räjäytysreikien poraus tapahtuu nopeasti, tehokkaasti ja budjetin puitteissa. Ykkösprioriteetteja ovat laatu ja kustannukset”, sanoo Dwarsrivierin Mining Manager Dewet Pretorius.

Kustannus- ja laatutekijöiden lisäksi Dwarsrivier oli etsinyt kulutusosien toimittajaa, jolla olisi siihenastista kumppania tehokkaampi jälkimyyntipalvelu.

“Robitin työkaluilla kokonaiskustannuksemme ovat laskeneet, tuotanto on tehostunut, ja Robitin tiimi tarjoaa meille jatkuvasti myös hyvää asiakaspalvelua”, Pretorius kertoo.

Noin 70% maailman kromivaroista sijaitsee Etelä-Afrikassa, ja maa on maailman suurin ferrokromin tuottaja. Dwarsrivier tulee kantamaan kortensa tähän kekoon vielä pitkään: nykyisen suunnitelman mukaan kaivoksen elinkaari jatkuu hyvän matkaa 2040-luvulle asti.

Kuvassa vasemmalta: Babra Shai, Site supervisor, Robit – Dewet Pretorius, Mine Manager, Dwarsrivier – Trevor Van Biljon, Area Sales Manager, Robit