29.1.2024 | RÄJÄYTYSKOULUTUSTA COSTA RICASSA

Explotec on Keski-Amerikan johtavia räjähteiden ja kaivostyökalujen toimittajia. Costa Rican päämajastaan käsin se on luonut tuotteilleen tehokkaan jakeluverkoston Nicaraguaan, Hondurasiin, El Salvadoriin ja Guatemalaan. Explotec järjestää myös koulutusta asiakkailleen.

Tuorein koulutustapahtuma järjestettiin Costa Ricassa marraskuussa 2023. Poraukseen ja räjäytykseen keskittyvä seminaari pidettiin Radisson San Jose -hotellissa ja siihen saapui 115 osallistujaa eri puolilta Keski-Amerikkaa.

Asiantuntijana toimi muun muassa Robitin Drillmaster Juan Padilla, joka kertoi esimerkkejä ja esitteli parhaita käytäntöjä poratyökalujen valinnassa ja laitteiden käyttöönotossa. Puhujaksi oli valittu myös Emilio López-Jimeno, tunnettu luennoitsija ja räjäytysasiantuntija, joka käsitteli oikeiden poraparametrien tärkeyttä tehokkaassa räjäytyksessä.

“Robitilla on tällaisissa tapahtumissa iso rooli. Asiakkaidemme asiantuntemus kehittyy, mikä taas auttaa heitä kasvattamaan yrityksiensä markkinaosuutta poratyökaluissa”, sanoo Carlos Alarcón Álvarez, Explotecin Technical Manager.

Tapahtuman muita puhujia olivat Luis Carlos, joka puhui räjäytyskuvion optimoinnista, panostuksesta ja rikkoutumisen tehostamisesta; Pedro Chaves kertoi pre-cut-menetelmästä kaivosten ja vesivoimaprojektien räjäytyksissä; Álvaro Rodríguez esitteli hyviä esimerkkejä räjäytyskuvioiden optimoinnista ja kustannussäästöistä; Carlos Alarcón puhui Royex-kivenmurskausjärjestelmästä perinteisen murskaamisen vaihtoehtona.

Kuvassa vasemmalta: Luis Carlos, Carlos Alarcón ja CEO Daniel Cruz (Explotec); Juan Padilla (Robit); Emilio López-Jimeno, Pedro Chaves ja Álvaro Rodríguez (Explotec).