30.8.2016 | Robit Oyj puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016: Yhtiön liiketoiminta vahvistui yritysostoin

Yritysostot olivat keskeisessä roolissa Robit Oyj:n ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Yhtiö teki merkittävät yritysostot Australiassa ja Englannissa.

Yhtiön operatiivinen kannattavuus parani tarkastelujaksolla, vaikka liikevaihto laski hieman (-4,0 prosenttia). Yhtiön käyttökate nousi 12,0 prosenttiin eli 2.5 miljoonaan euroon (10,7 prosenttia ja 2.3 miljoonaa euroa vertailukaudella H1/2015).

Yhtiö jatkoi kansainvälisen myyntiverkostonsa rakentamista perustaen myyntitoimiston Thaimaahan (Bangkok). Suoritettujen yritysostojen myötä yhtiö on kasvanut globaaliksi toimijaksi ja sillä on neljä tuotantolaitosta: Suomi, Etelä-Korea, Australia ja Englanti. Noin kaksi kolmasosaa yhtiön henkilöstöstä sijaitsee nyt Suomen ulkopuolella.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–6/2016 1–6/2015 Muutos, % 1–12/2015
Liikevaihto, 1 000 eur 21.031 21.913 -4,0 45.588
Käyttökate, 1 000 eur 2.515 2.353 6,9 % 5.066
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 12,0 % 10,7 % 11,1 %
EBITA, 1 000 eur 1.534 1.735 -11,6 3.448
Liikevoitto, 1 000 eur 1.506 1.706 -11,7 3.389
Liikevoitto, % 7,2 7,8 7,4
Katsauskauden voitto, 1 000 eur 1.162 1.403 -17,2 2.244

 

Alueellisesti yhtiö kasvatti liikevaihtoaan EMEA-alueellaan (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka).

Edellä mainitut yritysostot laajensivat merkittävästi yhtiön tuotetarjontaa, vahvistivat edelleen markkinapeittoa ja lisäsivät tuotantokapasiteettia, joten yritysostojen rooli tulevassa kasvussa on aivan merkittävä.

Linkki: Robit® Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2016