10.10.2016 | Robitille myönnetty johtamisjärjestelmäsertifikaatti

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab on myöntänyt 28.9.2016 Robitille ISO 14001:2015 -johtamisjärjestelmästandardin mukaisen sertifikaatin Lempäälän toimipisteelle. Tässä vaiheessa järjestelmää sovelletaan Suomessa, myöhemmin yhtiön kaikissa tytäryhtiöissä.

Ympäristöjohtamisjärjestelmän avulla varmistamme ympäristöasioiden systemaattisen hallinnan ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuuden. Kehitysmahdollisuuksien ja riskien systemaattisella tunnistamisella varmistamme tavoitteisiimme pääsemisen ja toteutamme ennaltaehkäisevää toimintamallia. Ympäristöjohtamisjärjestelmä edistää myös yhteistyötä ja kommunikaatiota merkittävien sidosryhmiemme kanssa.

Lue aiheesta lisää: http://www.robitgroup.com/fi/yritys/