Robit Sense System suuntaa Jaavalle

7.11.2018

Porausreiän poikkeamat ovat olleet kaivostoiminnassa yleinen ongelma viime aikoihin asti. Robitin uraauurtava Sense System -tuotelinja on kehitetty tämän ongelman ratkaisemiseksi. Sitä on kokeiltu ja testattu laajasti louhoksissa ja kaivoksissa ympäri maailmaa – nyt myös Indonesiassa.

Kultakaivoksissa malmien pitoisuutta tutkitaan yleisesti porausreiästä nostettujen kivinäytteiden avulla. Tarkalla näytteenotolla voidaan maaperästä paikantaa malmi- ja sivukivivyöhykkeet, mikä on olennaisen tärkeää tehokkaan kaivossuunnittelun kannalta.

Kun räjäytyskarttaa suunnitellaan näytteiden pohjalta, on yleensä tyydyttävä kaksiulotteiseen tietoon. Mitä syvemmälle porataan, reiällä on myös taipumus kääntyä halutusta suunnasta sivuun. Tämän poikkeaman seurauksena kerätty näytetieto saattaa olla epätarkkaa tai virheellistä.

Nämä ovat tuttuja ongelmia myös Indonesiassa Bumi Suksesindon omistamassa kultakaivoksessa, joka sijaitsee Banyuwangissa Itä-Jaavalla. Niinpä kaivoksella urakoitsijana toimiva poraysyhtiö Madhani, yhdessä räjäytysurakoitsija Dahanan kanssa, tarttuivatkin mielellään tilaisuuteen testata Robitin M-Sense-järjestelmää yhdessä PT. Martonin kanssa, joka on Robitin jakelija Indonesiassa.

”Havaitsimme, että M-Sense auttoi parantamaan malminäytteenottoa. Normaalisti räjäytyskentät suunnitellaan kaksiulotteisen datan pohjalta, mutta M-Sensen ansiosta porausreiästä ja koko porauskentästä saa välittömästi 3D-näkymän tablettitietokoneen näytölle. Kaikki poikkeamat malmi- ja sivukivivyöhykkeiden välillä on helppo havaita ”, selittää PT. Martonin Sales Manager Frandy Widjaja.

”Ja kun porausreiän poikkeaman voi mitata, voidaan myös välttää ylipanostukset, mikä parantaa turvallisuutta avolouhoksella”, Frandy lisää.

M-Sense-järjestelmää on testattu myös Citereupin sementtikaivoksella Länsi-Jaavalla yhtä lupaavin tuloksin.

”Molemmilla työmailla olemme saaneet testiryhmiltä erinomaista palautetta: M-Sense on käyttöliittymältään yksinkertainen, painoltaan kevyt ja helposti yhden henkilön käytettävissä. Tämä säästää mittaustyössä paljon aikaa ja vaivaa ”, Frandy summaa.