CERRO CORONA: TESTAUSTA PANDEMIAN VARJOSSA

3.8.2023

Pohjois-Perussa Cajamarcan alueella on kaivettu kultaa jo inkojen aikakaudella. Kultakaivoksia on edelleen useita. Yksi niistä on Cerro Corona, jossa Robit hiljattain valittiin DTH-kulutusosien päätoimittajaksi.

Gold Fields Inc:n omistama Cerro Coronan kaivos sijaitsee länsi-Andien itärinteellä, noin 80 kilometriä pohjoiseen alueen pääkaupunki Cajamarcasta. Avolouhoksen odotetaan 15 vuoden käyttöikänsä aikana tuottavan noin 60 000 kg kultaa ja 407 tuhatta tonnia kuparikonsentraattia.

Rikkaan kultaesiintymän isäntäkivenä kalkkikiven seassa on erittäin kova dioriittiporfyyrikivi. Cerro Coronan poraurakoitsija MUR-WY käyttää niin sanottua raonräjäytystä, jossa porataan paljon reikiä lähekkäin ja panostetaan ne kevyesti. Näin saadaan aikaan murtumia, jotka irrottavat kultapitoisen kiven ympäröivästä kalliomassasta. Jotta raonräjäytys onnistuisi hyvin, reikien on oltava hyvin suoria, ja tähän olisi luonnollisesti päästävä kustannustehokkaasti, optimaalisella poranopeudella ja työkalujen käyttöiällä.

Robit uskoi voivansa parantaa tuottavuutta omilla työkaluillaan, ja otettuaan yhteyttä MUR-WY:hyn vuonna 2021, Cerro Coronassa alettiin tehdä 5 tuuman DTH-porakruunujen testiporauksia. Se on työtä jota tehdään tyypillisesti ns. kädet savessa, seuraamalla ja säätämällä paikan päällä urakoitsijan kanssa. Koronapandemia kuitenkin mutkisti asioita.

“Vuonna 2021 kaivokselle pääsyä rajattiin tiukasti. Meidän piti siis keksiä MUR-WY:n kanssa luovia ratkaisuja, jotta voisimme jatkaa testejä. Totesimme että voimme seurata edistymistä etänä WhatsApp-videoilla ja -viesteillä”, kertoo Robit SAC:n General Manager José Luis Cisneros.

Kun rajoituksista vihdoin luovuttiin, Robitin Regional Sales Manager Martín Rodriguez pääsi taas vierailemaan Cerro Coronassa ja jatkamaan testejä, jotka osoittautuivatkin todella menestyksekkäiksi.

“Heidän aiemmin käyttämiinsä työkaluihin verrattuna saavutimme keskimäärin 20–25 % paremman tuloksen DHD340 Flat Face Premium -kruunuilla ja jopa 40–50 % paremman D45 HD -vasaroillamme.

“Löysimme monia useita keinoja parantaa tuottavuutta. Robitin kulutusosat ovat kestävämpiä, mutta olennaista on myös tarjoamamme palvelu. Olemme nyt DTH-kulutusosien päätoimittaja Cerro Coronassa. Haasteita on toki yhä, mutta kehitämme tiiviissä yhteistyössä MRU-WY:n strategisten kumppaniemme kanssa parempia tapoja vastata heidän tarpeisiinsa”, Martín sanoo.