Jumbo Drill Posing at Underground Mine

ROBITSAVE: UUTTA LIIKETOIMINTAMALLIA PILOTOIMASSA

12.7.2023

Kuvittele kaivosyhtiönä, että sinulle luvataan 5 % kustannussäästöt porakulutusosista. Jos osien toimittaja ei täytä lupaustaan, maksat vain 20 % kulutustarvikkeiden käyvästä hinnasta. Kiinnostuisitko?

Tämä lupaus on uuden RobitSave työmaa-auditointiohjelman ydin. Sales Director Kimmo Kangas kertoo konseptista tarkemmin.

“Kun olemme löytäneet potentiaalisen asiakkaan ja sopineet heidän kanssaan käynnistä, poramestarimme vierailee työmaalla, kartoittaa käytössä olevat poratyökalut ja dokumentoi niiden suorituskyvyn.

“Poramestarimme ei tee eikä suosittele muutoksia asetuksiin, vaan ainoastaan tarkkailee ja kirjaa numeroina tuotteiden suorituskyvyn: poranopeuden metreinä minuutissa, työkalujen käyttöiän ja niin edelleen. Kerättyään tarpeeksi tietoa – pilottihankkeessamme tähän meni viikko – hän kirjoittaa raportin. Tähän päättyy ensimmäinen vaihe.

“Toisessa vaiheessa toimitamme asiakkaalle Robitin työkaluja samoihin tehtäviin. Veloitamme etukäteen 20 % tuotteiden käyvästä hinnasta ja lupaamme samalla 5 % kustannussäästöt sen hetkiseen toimittajaan verrattuna. Ja tässä on homman juju asiakkaan kannalta: jos tätä 5 % säästöä ei saavuteta – emme veloita senttiäkään enempää”, Kimmo selittää.

RobitSave-ohjelmaa pilotoitiin ensimmäisen kerran Outokumpu Chromen omistamassa Kemin kromikaivoksessa, joka on ainoa laatuaan Euroopan unionissa. Kemissä louhitaan vuosittain noin 3 miljoonaa tonnia kiveä (kaksi kolmasosaa malmia, yksi kolmasosa sivukiveä). Kaivoksen jäljellä oleva elinikä on arviolta 30–50 vuotta.

Kemin RobitSave-ohjelmassa testattiin kaapelipulttauksen ja tuotantoporauksen kulutusosien suorituskykyä. RobitSave-sopimuksen mukaisesti Robit veloitti ennakkoon 20 % tuotteiden hinnasta. Kemin kaivoksen testit kestivät kaikkiaan pari kuukautta.

“Tulokset olivat erinomaisia. Meillä oli kaikesta mustaa valkoisella; laskentataulukkomme osoitti kiistatta, että kustannussäästöt metriä kohden olivat selvästi yli lupaamamme 5 prosentin. Positiivisesti yllättynyt asiakkaamme maksoi mielellään loput 80 prosenttia”, Kimmo kertoo.

Tulevina kuukausina ja vuosina RobitSave-auditointiohjelma laajenee asteittain Robitin markkinoille kautta maailman.