Ennätyksellinen porapaalutusprojekti Verkkosaaressa

23.12.2020

Kasvava Helsinki teollistui kovaa vauhtia 1800-luvun loppupuolella. Tämä näkyi etenkin Sörnäisten rannassa, jonne sataman ja rautatien rakentamisen myötä syntyi vähitellen kaupungin laajin teollisuusalue. Nyt satama ja tehtaat ovat historiaa, mutta tulevaisuudessakin alue – nyt nimeltään Kalasatama – on keskeinen osa merellisen kantakaupungin ilmettä. Tuota tulevaisuutta rakennetaan nyt myös Verkkosaaressa Kalasataman pohjoispäässä.

Eteläistä Kalasatamaa on rakennettu uuteen uskoon jo kauan, mutta Verkkosaari sai odottaa pitkään joutilaana. Nyt tuolle 13 hehtaarin kokoiselle alueelle on suunniteltu asuinalue 3 600 asukkaalle, suuri päiväkoti ja pienvenesatama. Ensi alkuun poistettiin pilaantunutta maata yli 200 000 tonnia. Ennen rakennustöihin pääsyä maaperää on vahvistettava. Uutta tonttimaata myös tehdään meren päälle, jonne osa taloista rakennetaan.

Tällä hetkellä Verkkosaaressa kaivetaan, louhitaan, täytetään maata ja porataan paalutuksia täyttä päätä. Pääurakoijana toimii GRK Infra, jonka kanssa yhteistyössä Fingeo Oy poraa pienpaaluja tienpohjien tueksi. Työmaa on vaativa.

”Haasteita syntyy eniten maaperässä olevista vanhoista rakenteista, betonipaaluista, puupaaluista ja täytöistä. Alue on ennen ollut merta, jota on täytetty 1900-luvun alusta lähtien”, kertoo Fingeon työnjohtaja Tuomas Perkiö.

Paitsi vaativa, työmaa on myös todella mittava. ”Tämä on tiettävästi Suomen suurin pienpaaluporauskohde. Fingeon urakkana on peräti 6 000 paalua, yhteensä 110 kilometriä”, Tuomas toteaa.

Fingeo aloitti pienpaalutustyöt vuoden 2020 alussa yhdellä porakoneella. Marraskuussa käytössä oli jo viisi porayksikköä, ja paaluja oli maassa noin 3 800 kappaletta, yhteensä 63 kilometriä. Loput 2 200 paalua porataan maahan syksyyn 2021 mennessä.

Fingeo käyttää porapaalutuksessa Robitin pilottikruunuja ja avartimia. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. ”Robitin pilotit ja avartimet ovat toimineet erittäin hyvin. Parhaimmillaan yhdellä pilotilla on porattu jopa yli 8 km paalua. Yhteistyö Robitin edustaja Sami Paavolan kanssa on myös ollut erinomaista. Toimitukset ovat toimineet moitteitta, ja Robitissa on reagoitu nopeasti pyyntöihimme ja annettu apua aina tarvittaessa”, sanoo Tuomas Perkiö.

Matti Tikkanen (Fingeo), pilottiterä 8 km porausurakan jälkeen, tuliterä pilottiterä, Sami Paavola (Robit). Kuva: Tuomas Perkiö

Muutkin infratyöt Verkkosaaressa saadaan näillä näkymin valmiiksi vuoden 2022 aikana, ja vasta siitä alkaa varsinainen rakennusvaihe. Kalasatama kaikkiaan on Helsingin suurimpia rakennettavia alueita,
ja sen valmistumista lopulliseen asuunsa saadaan odotella vielä pitkälle 2030-luvun puolelle.

Paalutusurakka Verkkosaaressa jatkuu pitkälle ensi vuoteen. Kuva ylhäällä: Matti Tikkanen, Fingeo