Miljardihanke Tripla muuttaa Pasilan ilmeen

8.11.2018

Helsingin tulevaisuuden visioissa Pasilalla on merkittävä rooli: siitä suunnitellaan kaupungille suorastaan uutta keskustaa. Suunnitelmissa yksi keskeinen avainsana on Tripla. Se on Suomen oloissa massiivinen miljardin euron rakennushanke, joka valmistuttuaan yhdistää Itä- ja Länsi-Pasilan. Kolmen korttelin alueelle nousee toimitiloja, asuntoja, kauppakeskus, joukkoliikennekeskus, hotelleja ja muita palveluja. Triplan rakennuttajana toimii YIT.

Triplan toteuttaminen edellyttää luonnollisesti laajaa pohjarakennustyötä. Pohjimmaiseksi korttelin alle tulee parkkilaitos, jonka perustustyöt aloitettiin huhtikuussa 2015. Sitä ympäröivä patoseinä päätettiin toteuttaa porapaaluseinänä, koska se kestää kuormituksia, on nopeahko asentaa, ja on mittatarkka seinä vaikeissakin pohjaolosuhteissa. Miinuspuolena porapaaluseinän vesitiiviyden varmistaminen on työlästä, ja porausvaiheessa lietettä voi kertyä runsaasti.

Kovat vaatimukset, haastavat olosuhteet

Projekti tiedettiin alusta asti vaativaksi. Vastassa oli ensimmäisenä lohkareista täyttömaata, jonka seassa oli rakennusjätettä. Suuri osa täyttömaasta oli pahoin pilaantuneiden nesteiden kyllästämää.

Työtä tehtiin vilkkaasti liikennöidyllä rata-alueella, mikä aiheutti omia rajoituksiaan.

Vaatimukset työn laadulle olivat myös erittäin tiukat. Rakenteiden mitoitusiäksi, joka tarkoittaa mm. korroosionkestoa ja vesitiiviyttä, oli määritelty peräti 200 vuotta tavanomaisen sadan vuoden sijaan. Putkiseinän sijainti- ja kaltevuusvaatimukset olivat myös varsin tiukat.

Patoseinän rakennustyöstä pääurakoitsija YIT:n laskuun vastasi kolmen yrityksen konsortio. Paalutuksen pääurakan hoiti Keski-Suomen Betonirakenne, porauksen virolainen Fort Ehitus ja konsulttina toimi Ilmi Solutions. Robit toimitti terät kaikkiin porauksiin. YIT käyttää työmaalla myös Robitin Top Hammer -kalustoa.

Kolmessa vaiheessa peruskallion sisään

Patoseinän rakentamisessa oli kolme päävaihetta. Ensivaiheessa putket asennettiin täryttämällä eli vibraamalla löyhän savi- ja hiekkamaan läpi kovaan pohjamoreeniin asti.

Toisessa vaiheessa seinäksi pystyyn asennetut putket tyhjennettiin augerilla eli kairalla, savikerroksesta aina putken kärkeen saakka. Kolmannessa vaiheessa putket porattiin kovan tai erittäin kovan moreenin läpi kallioon enimmillään 1,5 m syvyyteen. Uppoporaukseen valittiin Robitin aukeava siipiterä. Robitin puolesta työtä oli valvomassa Senior Specialist Kari Juntunen.

– Vaihtoehtona siipiterälle olisi voinut olla perinteinen rengasterä. Urakoitsija otti pienen riskin valitessaan siipiterän, koska kalliossa tuli vastaan kiperiä kohtia. Me Robitissa kehitimmekin terää vielä projektin aikana urakoitsijalta saatujen vinkkien pohjalta. Kaikki menikin lopulta hyvin, ja tilaajan kustannuksetkin jäivät pienemmäksi rengasterään verrattuna, Kari kertoo.

Luottamusta ja saumatonta yhteistyötä

– Homma hoidettiin aikataulussa ja jälki oli todella hyvää. On nostettava hattua Fort Ehituksen pojille. Luottamus oli toki alun perinkin vankka: olin jo tehnyt aiemmin yhden paalutushankkeen heidän kanssaan ja vaikutuin heppujen osaamisesta. Yhteistyö sujui mukavasti myös työmaan valvonnasta vastaavan Ilmi Solutionsin Jouko Pasasen kanssa.

– Vaativasta työmaasta huolimatta ongelmia ei juuri tullut. Yhden kerran kävi niin että puhelimeni soi iltayhdeksän maissa. Urakoitsija sieltä ilmoitti että terä oli päässyt paukahtamaan. Mitäs nyt tehdään? Olimme sopineet että teriä on koko ajan varalla. Minä lupasin että olen siellä huomisaamuna kuudelta uuden terän kanssa.

– Ja niin olinkin. Urakoitsija kiitteli ja sanoi ettei tuohon kukaan muu toimittaja olisi kyennyt, myhäilee Kari tyytyväisenä.

Patoseinä valmistui ajallaan ennen vuodenvaihdetta. Triplan työmaa on toki vielä kaukana valmiista. Ensimmäiset autot päässevät parkkeeraamaan patoseinän rajaamaan halliin vuonna 2019.

Triplan patoseinän poraus
• RD700 putkielementit
• D711 x 14,2 RM/RF lukkoonporattu putki, 746 kpl
• Robit DTH SF 711/16 siipimallinen pilottiterä
• Putkien pituus 5,5 – 33,5 m
• yhteensä 16 335 m paalua
• poralaitteena 40 m masto