Robit DTH Prime – mutkien kautta kehityksen kärkeen

7.3.2019

Porapaalujen tuotekehityksessä otetaan jatkuvasti edistysaskelia. Paalujen teräslaatu on entistä kestävämpää, minkä seurauksena porauskaluston kulutusosille, kuten rengasterille, asetetut vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Paalutusta joudutaan usein tekemään myös valmiiksi tiheään rakennetussa ympäristössä. Tällöin porapaalutus ei saa aiheuttaa riskejä viereisten rakennusten perustuksille huokoistamalla ympäröivää maaperää.

Tällaisiin haasteisiin vastatakseen Robit lähti vuonna 2015  kehittämään DTH Prime -tuoteryhmää, johon alun perin suunniteltiin kuuluvaksi rengasteriä kuudessa eri koossa (114,3–323,9 mm) ja niihin sopivia pilotteja. Tavoitteena oli, että samaa rengasterää voitaisiin käyttää sekä yhteen hitsattujen että kierreholkilla liitettyjen putkien kanssa. Flow control -menetelmä takaisi, että paineilmaa ei karkaa haurastuttamaan maaperää.

Ensi testeissä konsepti osoittautui toimivaksi. Pienin muutoksin seuraavaa erää toimitettiin jo asiakkaille – kunnes kävi ilmi että lastentauteja riitti vielä. “Tampereen Kansiareenan urakoitsija kokeili Primea, eikä suorituskyvyssä ollut kehumista. Toisellakin urakoitsijalla oli ongelmia, kun flow control ei toiminut odotetusti”, kertoo Robitin Sales Manager Sami Paavola.

Oli pakko palata piirustuspöydälle. Asiakkaiden kokemuksia kentältä kuunneltiin ja uusia versioita pilotista tehtiin nopeaan tahtiin. “Suuri kiitos tuotannon porukoille ja alihankkijoille, että parannetut versiot saatiin nopeasti asiakkaalle käyttöön. Muutoksilla pilotista saatiin paljon kestävämpi ja käytettävyys parani merkittävästi”, sanoo R&D Engineer Pasi Korte.

Uusi kehityssykli alkoikin kantaa hedelmää. Kansiareenan vaikeassa maaperässä, 40 metrin syvyisissä paaluissa Prime syrjäytti lopulta kilpailijansa. “Jätkäsaaressa kerrostalotyömaalla porattiin 250 paalua erittäin haastavaan maaperään, jossa piili kiskonpätkiä, autonraatoja, uponnut laiva ja ties mitä. Yhdellä pilotilla porattiin huikeat 3 600 metriä. Puoletkin siitä on louhikossa hyvä saavutus”, toteaa Sami Paavola.

DTH Prime on vuoden 2018 mittaan osoittanut kilpailukykynsä jo useilla muillakin rakennustyömailla. Siitä on tarjolla myös läpiporattava malli, joka nopeuttaa työtä, kun koko kalliotartunnan voi porata yhdellä työvaiheella. Myös kokovalikoima on laajentunut: isoin rengasteräkoko on 1 220 mm. Tämän kokoluokan kytketyn rengasterän järjestelmissä Robit DTH Primella ei ole varteenotettavia kilpailijoita.

Katso video Tampereen keskustan kehittämisohjelmasta 2015-2030