Top Hammer -koulutusta Ecuadorissa

2.1.2020

Koulutuksen järjestäjä: Maqoperador S.A. (Ecuador) ja Robit
Tavoite: Tarjota Top Hammer -työkaluja käyttäville asiakkaille teoria- ja käytännön koulutusta optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Koulutuspaikka: Guayaquil, Ecuador
Aika: 22. marraskuuta 2019
Käytetyt työkalut: Robit HTG 45C76 DSR-kruunu vs. toisen tuotemerkin vastaava kruunu
Raportoija: José Rodríguez, Sales Manager, Robit

Yhteenveto:

Top Hammer -porauksessa parasta suorituskykyä haettaessa yksi keskeinen tekijä on optimaalisen porakruunun valinta. Tätä varten järjestimme ecuadorilaisille asiakkaillemme sarjan koulutustilaisuuksia yhdessä Robitin paikallisen jakelija Maqoperadorin kanssa.

Teoreettisessa osassa käsittelimme perusasioita, kuten poraletkan osat, energian virtaus poraletkan läpi, oikeat porausparametrit, porakruunujen valintakriteerit ja kokonaiskustannukset.

Käytännöllistä osuutta varten Maqoperador järjesti vierailun louhokselle, jossa mittasimme kahden eri T45x76 mm porakruunun suorituskykyä: Robitin Drop Centre Retrac -kruunun ja toista tuotemerkkiä edustavan vastaavan tuotteen. Kilpailevassa kruunussa oli ylisuuret 13 mm nastat; meidän tuotteessamme nastat olivat 11-milliset. Perinteisesti monet ajattelevat ylisuurten nastojen parantavat suorituskykyä, mutta testimme osoittivat toista.

Poranopeudessa ero Robitin hyväksi oli silmiinpistävä: 1,8 m/min ja kilpailijalla 1,06 m/min. Robit oli siis yli 70 % nopeampi.

Suurempi poranopeus vähemmällä vastuksella kertoo myös siitä, että energia virtaa paremmin poraletkasta kallioon. Tästä syystä odotimme myös eroja ylikuumenemisessa kruunujen välillä. Jos täryenergia ei siirry kunnolla poraletkasta kiveen, se muuttuu lämmöksi, mistä aiheutuu uusia ongelmia. Ylisuurten nastojen takia kilpaileva kruunu ei välittänyt energiaa tehokkaasti vaan kuumensi porakoneen niskan 150-asteiseksi. Robitin kruunulla niska pysyi enimmillään 98 celsiusasteessa.

Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi testaukset tehtiin samalla poravaunulla, saman porarin toimesta samassa louhoksessa, samoilla poraparametreillä, reikien välimatkana yksi metri.

Erityisen palkitsevaa oli huomata, miten aktiivisesti mukana olleet osallistuivat koulutukseen. Muut tuotevalmistajat ja jakelijat eivät juuri järjestä tämän kaltaisia tapahtumia, ja ne ovatkin asiakkaillemme aidosti hyödyllisiä ja ylläpitävät Robitin vahvaa tuotekuvaa. Tulemme lähitulevaisuudessa järjestämään vastaavia koulutuksia myös muissa maissa.