TUOTEKEHITYSTÄ TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ

20.7.2023

Kun kehitetään tuotteita, joita käytetään erilaisissa olosuhteissa, on tärkeää ottaa huomioon tuotteita käyttävien ihmisten kokemukset. Nykyään voidaan laboratoriossa tai tietokonemalleilla simuloida kaikenlaisia olosuhteita; usein niissä saadaan kuitenkin vain viitteellinen käsitys tuotteen todellisesta suorituskyvystä. Aidosti kentällä työskenteleviltä asiantuntijoilta voidaan oppia paljon enemmän.

Robitilla on pitkät perinteet tuotekehityksestä, jota tehdään yhteistyössä jakelijakumppaneiden ja loppuasiakkaiden kanssa. Loppukäyttäjät tuntevat laitteensa ja olosuhteensa paremmin kuin kukaan muu, joten he voivat usein testata uusia ja olemassa olevia tuotteita aidoissa ympäristöissä. Näin voidaan varmistaa, että testitulokset kertovat tuotteiden todellisesta suorituskyvystä ja muista ominaisuuksista.

Kohti parempaa tehokkuutta
Yksi Robitin pitkäaikaisista testikumppaneista on Stevin Rock, joka operoi kalkkikivilouhosta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Down the Hole (DTH) -kalustolla. Se on käyttänyt Robitin DTH-kulutusosia vuodesta 2016 alkaen hyvin laajalla skaalalla. Tärkeimpänä työjuhtana ovat olleet 4 tuuman vasarat ja niiden kanssa käytettävät niskat, porausputket sekä 110 mm ja 127 mm porakruunut.

Ensimmäinen sopimus solmittiin Stevin Rockin louhoksella tehtyjen menestyksekkäiden testien tuloksena. Robitin tuotteet voittivat kilpailijat käyttöiässä ja metrikustannuksissa. Jollakin kilpailijalla tunkeutuvuus saattoi olla parempi, mutta tuotteet rikkoutuivat nopeammin. Stevin Rock päätyi Robitiin, jonka tuotteilla saavutettiin tasaisen luotettava ja korkea suorituskyky.

Ensisopimuksen jälkeen Robit on osoittautunut hyväksi valinnaksi: tuotteiden elinkaari on erinomainen ja palvelu tasokasta. Palveluun kuuluvat myös poramestarien työmaakäynnit, jotka ovatkin tämän asiakasyhteistyön ydin. Robitin poramestari käy tukitehtävissä vähintään pari kertaa vuodessa ja auttaa Stevin Rockia optimoimaan prosessejaan. Robit on jakelijakumppaninsa DeltaCorp Globalin kanssa myös pitänyt työmaalla käytännöllisiä ja teoriapitoisia koulutuksia porareille ja huoltotiimeille mm. vasaran kokoamisesta, ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta, poranterän kulumisesta, vikatilanteista ja parhaista toimintatavoista.

Robit pyrkii aina löytämään kullekin markkina-alueelle jakelijoita, jotka ymmärtävät paikallisia oloja, kulttuuria ja ajattelutapoja, ja DeltaCorp Global on tällaisista hyvä esimerkki. DeltaCorp on luonut Stevin Rockiin erittäin läheisen yhteistyösuhteen ja voi näin jatkuvasti tarjota heille oikea-aikaista ja asianmukaista tukea. Delta- Corpin edustajat vierailevat viikoittain jossakin Stevin Rockin kolmesta toimipaikasta. Käyntien tarkoitus vaihtelee varastotoimituksista johdon kokouksiin, joissa arvioidaan tuotteiden laatua ja käyttöikää sekä varastotasoja ja -ennusteita. Edustajat käyvät kuulemassa suoraa palautetta poralaitteiden käyttäjiltä ja pitävät jatkuvasti yhteyttä myös työmaan johtoon jotta voivat reagoida nopeasti mahdollisiin huolenaiheisiin, kuten kiireellisiin toimitustarpeisiin tai työkalujen rikkoutumisiin.

Tiivis yhteistyö näkyy Stevin Rockin tuottavuudessa. Vuonna 2016 porakruunun keskimääräinen kesto oli 2 000 metriä ja vasaran noin 8 000 metriä. Vuosien mittaan henkilökuntaa on koulutettu ottamaan kaikki irti työkaluistaan, optimoimaan prosessejaan ja Robitin suunnittelu- ja tuotantotiimit ovat puolestaan tehneet jatkuvia tuoteparannuksia asiakaspalautteen pohjalta. Tätä nykyä porakruunun keskimääräinen kesto on 4 500 metriä, ja vasarat ylittävät säännöllisesti jopa 25 000 metrin kestoiän.

“Olemme käyttäneet Robitin tuotteita jo vuosia, eikä suorituskyvyssä tai palvelussa ole moitteen sijaa. Järjestämme joka toinen vuosi avoimen tarjouskilpailun, ja he voittavat aina. Sitoutuminen yhteistyöhön ja jatkuvaan parantamiseen on yksi Robitin suuri vahvuus; toinen on heidän paikallinen jakelukumppaninsa. Luotettavan toimitusketjun hallinnan ja nopean reaktiokyvyn ansiosta meillä on aina ratkaisu huoliin 24/7.”
– Brian Howard, Operations Director, Stevin Rock

 

Brian Howard, the Operations Director of Stevin Rock, standing at their limestone quarry in the United Arab Emirates.
Stevin Rockin Operations Manager Brian Howard Arabian auringon alla.

Yhteistyö tuotekehityksen perustana
Stevin Rock -yhteistyön aikana Robit on testannut eri vasaroita ja porakruunuja monin tavoin. Testien tavoitteena on aina pidentää tuotteiden käyttöikää ja suorituskykyä, jotta asiakas voisi minimoida käyttökatkosten ja rikkoutumisten aiheuttamat kustannukset. Asiakkaiden kanssa tehdyt testit ovat Robitin tuotekehitysprosessin ytimessä. Niistä on syntynyt löytöjä ja läpimurtoja, jotka ovat ohjanneet Robitin tuotesuunnittelua. Yksi hyvä esimerkki on tuleva H Series -vasaraperhe.

Uusien H Series -vasaroiden suunnittelun lähtökohtana on monipuolisuus. Tavoitteena on tarjota asiakkaille vasara, jota voidaan käyttää erilaisissa ympäristöissä mahdollisimman luotettavasti ja maksimoida siten hyöty kunkin käyttäjän olosuhteissa. Asiakaspalautteen perusteella Robit on kehittänyt uutta modulaarista rakennetta, joka joustaa ja mukautuu vaihteleviin olosuhteisiin. Muutamalla yksinkertaisella kokoonpanomuutoksella vasara voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeisiin. Jos tavoitteena on vaikkapa parempi tuottavuus tai halutaan käyttää pienikapasiteettisempaa kompressoria, H Series -vasarat voidaan muokata näiden vaatimusten mukaisiksi.

Modulaarisen rakenteen ansiosta H Series tarjoaa tavallaan neljä vasaraa yhdessä perusmallissa. Kokoonpanoksi voidaan valita suuri- tai pienitehoinen sekä jalkaventtiilinen tai ”tubeless”. Näin saadaan neljä vaihtoehtoa: suuritehoinen jalkaventtiilillä, suuritehoinen tubeless, pienitehoinen jalkaventtiilillä ja pienitehoinen tubeless. Suuritehoisen suuri puhallusenergia ja ilmamäärä tehostavat poranopeutta, mikä soveltuu syväporaukseen. Pienitehoisen kokoonpanon matalampi puhallusenergia ja ilmankulutus
taas ovat energiatehokkuudeltaan optimaalisia pehmeässä maaperässä.

Stevin Rock etsi keinoja tuottavuuden parantamiseksi, ja he halusivat kokeilla nopeampaa vasaraa. Robit toimitti heille kaksi eri säädöillä varustettua H Series -mallia: toinen pienellä ilmavirralla ja toinen suurella. Uusia vasaroita testattiin hyväksi havaitun vanhemman polven D45-vasaran rinnalla. Testituloksissa näkyi huomattavaa ja johdonmukaista parannusta kautta linjan. Poranopeudet kasvoivat kaikissa testeissä, pienimmillään 14 % ja merkittävimmillään 30 %. Suurin testeissä saavutettu poranopeus oli 63,18 metriä tunnissa. Nämä tulokset korreloivat hyvin myös aiempien testitulosten kanssa.

Uudella vasarasarjallaan Robit on tuomassa markkinoille lisää vaihtoehtoja suorituskykyiseen poraukseen. Kehitystyö yhdessä asiakkaiden kanssa on osoittanut konkreettisella tavalla vanhan totuuden: kahta samanlaista poratyömaata ei ole. Siksi Robit pitääkin huolen, että uusia tuotteita kehitettäessä ja vanhoja parannettaessa asiakkaiden ja jakelukumppaneiden ääni kuuluu.

 

Tämä on muokattu versio artikkelista, joka ilmestyi Global
Mining Review -lehden toukokuun numerossa 2023.