UUSI METROLINJA MEGAKAUPUNKIIN

14.2.2023

Perun pääkaupunki Lima on vajaalla 10 miljoonalla asukkaallaan Amerikan mantereen toiseksi suurin kaupunki. Yllättävää kyllä, megakaupungissa on vain yksi metrolinja; toista rakennetaan parhaillaan. Valmistuttuaan se tulee helpottamaan suuresti kaupunkia vaivaavia ruuhkia ja vähentämään saasteita.

Metron rakentaminen Limaan on ollut pitkä ja raskas prosessi. Perun hallitus hyväksyi ensimmäiset suun-nitelmat vuonna 1974, mutta rakentaminen alkoi vasta vuonna 1986. Erilaisten poliittisten kiistojen ja taloudellisten ongelmien takia hanke oli jäissä vuosi-kymmenien ajan, kunnes metrolinja 1 vihdoin aloitti toimintansa vuonna 2012.

Samana vuonna aloitettiin metrolinja 2:n suunnitelmat. Linja 1 yhdistää kaupungin pohjois- ja eteläosia, ja poikittainen linja 2 puolestaan ulottuu itäisestä Aten kaupunginosasta läntiseen Callaoon, joka on Perun tärkein satamakaupunki. Rakennustyöt alkoivat vuoden 2014 lopulla. Hankkeeseen kuuluu 27 asemaa ja noin 27 kilometriä kaivettavaa tunnelia.

Useita asemia varten on tehtävä järeitä perustustöitä. Breñassa sijaitsevan aseman 11 ja Aten alueelle sijoittuvan aseman 26 perustustyöt myönnettiin Soletanche Bachy del Perúlle, joka on johtava monikansallinen maarakennus- ja geotekniikan suunnitteluyritys ja myös Robitin strateginen kumppani Perussa.

“Olemme työskennelleet alusta alkaen Soletanchen teknisen, kaupallisen ja suunnitteluhenkilöstön kanssa ja ehdottaneet ratkaisuvaihtoehtoja työn toteuttamiseksi”, sanoo Robit SAC:n General Manager José Luis Cisneros.

“Koska Soletanche on käyttänyt MU (Multi-use) Down-the-Hole -järjestelmiämme aiemminkin, päätimme käyttää tässäkin hankkeessa Robit MU -työkaluja, mukaan lukien mitoituslaitteet, putket ja tarvikkeet. Heinäkuusta 2022 lähtien teimme tiiviistä yhteistyötä operatiivisella ja logistiikkapuolella, jotta saimme pidettyä tiukoista määräajoista kiinni. Niiden koordi-noinnissa DTH Sales Managerimme Martín Rodríguez oli keskeisessä roolissa”.

Soletanche aloitti heinäkuussa aseman 11 sivuttais-tuen mikropaalutustyöt Robit MU 114 -järjestelmällä ja Hyper 31 -vasaroilla.

“Työhön osallistui Robitin Head of Geotechnical Assistance Harold del Rosario, joka valvoi materiaaliem-me suorituskykyä. Saimme erinomaisia tuloksia erittäin kuluttavassa ja haastavassa maaperässä”, José kertoo.

Elokuussa aloitettiin aseman 11 rakenteiden mikropaa-lutustyöt, joissa käytettiin Robitin MU 406 – pilotteja ja rengasteriä sekä HYPER 121 SD 12 -vasaraa. Robit avusti edelleen työssä ja valvoi komponenttien suorituskykyä ja porausparametrejä. Marraskuun lopussa aseman 11 perustustyöt saatiin päätökseen.

“Soletanchen kokemukset porakalustostamme ovat olleet varsin hyviä, kun otetaan huomioon MU 114 -järjestelmän erinomainen suorituskyky sekä MU 406 -järjestelmän poranopeudet, joihin päästiin asiantun-tijoidemme suosittelemien säätöjen jälkeen. Tämä hanke on lujittanut entisestään Robitin ja Soletanchen välisiä suhteita jatkoa ajatellen”, José sanoo.

Kokonaisuudessaan Liman metrolinja 2 on jättimäinen viiden miljardin dollarin hanke, joka tulee suurelta osin mullistamaan liikkumista Liman metropolialueella. Kun tätä nykyä keskimääräinen matka Atesta Callaoon kestää pari tuntia, metrolinja tulee lyhentämään ajan 45 minuuttiin. Merkittävästä parannuksesta tulee vuosittain nauttimaan yli 200 miljoonaa matkustajaa.

Kuva: Harold Del Rosario (3. oikealta) ja Soletanchen tiimi, Asema 11:n työmaa.