Viimeksi muokattu: 23.2.2023

Kokoonpano ja tehtävät

Yhtiön hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön johtamisesta. Sen vastuisiin kuuluvat muun muassa Yhtiön strategian arviointi ja siitä päättäminen; liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä rahoitusjärjestelyjen (siltä osin kuin nämä eivät kuulu osakkeenomistajien vastuulle) vahvistaminen; osavuosikatsausten ja/tai osavuotisten johdon selvitysten, tilinpäätösten ja hallituksen toimintakertomusten tarkistaminen ja hyväksyminen; sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien sekä raportointimenettelyjen vahvistaminen; Yhtiön johdon mahdollisista bonuksista ja kannustinjärjestelmistä, mahdollisista yleisistä tai erityisistä eläkejärjestelyistä, voitonjaosta tai henkilöstön bonusjärjestelmistä päättäminen; Yhtiön toiminnan laajuuteen ja luonteeseen nähden epätavallisista tai merkittävistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista, päättäminen; lähipiiriliiketoimista päättäminen sekä toimitusjohtajan nimittäminen tai erottaminen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät nimittää toimitusjohtaja ja hyväksyy hallitus.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 3–6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on perustanut kolme valiokuntaa: henkilöstö-, tarkastus- ja työvaliokunnan.

Hallituksella oli vuoden 2022 aikana 14 kokousta. Osallistumisprosentti oli 98 %.