Viimeksi muokattu: 23.2.2023

Markkinakatsaus

Robitin valmistamia ja toimittamia porauksen kulutusosia käytetään kaivosteollisuuden, louhinnan ja tuennan, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen tarpeisiin.

Markkinakysyntä oli vuonna 2022 hyvällä tasolla, mutta Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa vaikutti Robitin liiketoimintaympäristöön. Robit ajoi Venäjän yhtiönsä operatiivisen toiminnan alas vuoden loppuun mennessä. Sota kiihdytti myös kustannusinflaatiota, mikä näkyi myös Robitin kustannuskehityksessä sekä viivästytti joidenkin rakennushankkeiden etenemistä. Maanrakennussegmentissä epävarma toimintaympäristö lisäsi kysynnän epävarmuutta erityisesti Euroopassa. Kaivossegmentin sekä kaivonporauksen kysyntä ja näkymät pysyivät hyvällä tasolla.

Robitin nykyinen markkinaosuus, kilpailukykyiset tuotteet, laaja maantieteellinen kattavuus ja kulutusosille tyypillinen kysynnän tasaisuus takaavat yhtiölle hyvät mahdollisuudet kasvaa edelleen voittamalla markkinaosuutta alan muilta toimijoilta. Lisäksi yhtiö odottaa porakaluston kokonaismarkkinan kasvavan yli suhdanteiden keskimäärin 3–5 prosenttia vuodessa.


AMERICAS

Americas-alueen kysyntä vahvistui selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Alueen myynti kasvoi hyvin sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa. Kasvu oli vahvaa sekä Top Hammer että Down the hole -liiketoiminnassa.

Robitin vahva kasvu Americas-alueella pohjautui pääosin kasvuhankkeiden realisoitumiseen kaivossegmentissä. Rakennussegmentissä myynnin kasvu oli maltillisempaa. Markkinatilanne Americas-alueella oli hyvä vuonna 2022, ja yhtiö on asemoitunut hyvin jatkamaan kasvua alueella.


EMEA

Myyntitoiminta jaetaan neljään pääalueeseen: Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka.

Pohjoismaissa kokonaiskysyntä pysyi hyvällä tasolla. Kaivosalan markkinat kasvoivat, mikä lisäsi Top Hammer -liiketoimintaa. Keski-Euroopassa infrastruktuurirakentaminen pysyi hyvällä tasolla.

Lähi-idässä käynnistyi muutamia merkittäviä, myyntikehitystä tukevia infrastruktuuriprojekteja esimerkiksi Saudi-Arabiassa. Afrikassa kaivosalan kysyntä pysyi vahvana. Esimerkkinä Robit sai hankittua uuden toimitussopimuksen kromikaivokselle Etelä-Afrikkaan. Afrikassa on käynnissä useita tuotekokeiluja, joiden tulokset ovat olleet hyviä ja jotka lisäävät jo nyt liiketoiminnan laajennusmahdollisuuksia etenkin Länsi-Afrikassa.


EAST

Ukrainan sota muutti itäisen alueen liiketoimintaympäristöä merkittävästi. Vuoden 2022 aikana yhtiö toimitti sotaa edeltäneet vientitilauksensa ja ajoi alas toimintansa Venäjällä vuoden lopussa. Painopiste siirrettiin itäisen alueen muihin maihin, ja tuloksia saavutettiin esimerkiksi Kazakstanin markkinoilla. Itäisen alueen osalta keskitytään kasvattamaan kaivossegmenttiä, joka tarjoaa hyviä markkinamahdollisuuksia Venäjän myyntimenetyksien kompensoimiseksi.


ASIA

Aasiassa Robit keskittyy rakennusteollisuuteen (tarkemmin ottaen tunnelinajoon) sekä kaivosalaan. Useimmilla markkinoilla Top Hammer on johtava toimiala. Yhtiö saavutti hyvää kasvua alueella infrastruktuuritoiminnan aktiivisuuden ansiosta.

Robit jatkoi tuotteiden toimittamista Laosin kultakaivokselle vietnamilaisen jakelijansa kautta jo toista vuotta ja laajensi markkinaosuuttaan Vietnamissa merkittävästi. Aasia tarjoaa hyviä kasvumahdollisuuksia myös vuonna 2023.


AUSTRALASIA

Robitin liiketoiminta Australasia-alueella liittyy pääosin kaivosasiakassegmenttiin. Kysyntätilanne oli markkinalla hyvä, vaikka tutkimusporauksessa oli havaittavissa lievää heikkenemistä vuoden loppupuolella.

Robit teki vuoden 2022 lopulla merkittäviä vahvistuksia myyntiorganisaatioon. Kasvuinvestointien ansiosta yhtiö sai toisella vuosipuoliskolla aloitettua useita asiakastestejä. Markkinaosuuden kasvattaminen Australian markkinalla on yksi yhtiön avaintavoitteista vuodelle 2023.