LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT ALKUVUODESTA, TAVOITTEISIIN VIELÄ MATKAA

Markkinakysyntä oli vuosineljänneksellä vertailukautta matalammalla tasolla. Rakennusteollisuuden kysynnän heikkeneminen erityisesti Euroopassa ja Aasiassa vaikutti yhtiön toisen vuosineljänneksen taloudelliseen suoriutumiseen. Kaivosteollisuuden markkinakysyntä pysyi hyvällä tasolla, mutta yhtiö ei pystynyt korvaamaan Venäjältä menetettyä myyntiä muilta markkinoilta. Saadut tilaukset olivat 22,8 miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta oli 14,2 prosenttia. Robitin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 24,4 miljoonaa euroa (31,0) ja laski erittäin vahvaan vertailukauteen nähden 21,4 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla lasku oli 17,6 prosenttia.

Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITDA oli 1,5 miljoonaa euroa (4,1) ja jäi selvästi vahvasta vertailukaudesta. Kannattavuutta rasittivat erityisesti Down the Hole -liiketoiminnan valmistuksen matala käyttöaste sekä realisoituneiden raaka-aineiden hankintahintojen nousu, jotka pystyttiin osittain kompensoimaan myyntihintojen nousulla. Yhtiö jatkaa hankinnan säästötoimenpiteitä sekä markkinakohtaisia hinnankorotuksia. Myös valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet kurssierot heikensivät yhtiön EBITDA:ta 0,6 miljoonalla eurolla vertailukauteen verrattuna.

Osana yhtiön säästöohjelmaa, Perthin tehtaan tuotanto on päätetty sulkea. Tehtaan tuotanto siirretään yhtiön muille tehtaille. Australian yksikkö keskittyy jatkossa myyntiin, huoltoon ja jakeluun paikallisilla markkinoilla. Suunnitelman arvioidut vuotuiset kustannussäästöt ovat noin 2 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan yhtiö tavoittelee säästöohjelman kautta noin 5 miljoonan euron säästöjä vuoden 2022 tasosta, joista tämän vuoden aikana arvioidaan toteutuvan 2–3 miljoonaa euroa.

Robit heikensi tulosohjeistustaan 27.6.2023 vuodelle 2023. Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa. Yhtiön aiemman ohjeistuksen mukaan Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.

Puolivuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 1.8.2023

Robit sijoituskohteena

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa, rakennushankkeissa ja tunneloinnissa käytettävään päältä iskevään porakalustoon.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa ja kaivonporauksessa käytettävään uppovasaraporauskalustoon.

Geotechnical-liiketoiminta
Geotechnical-liiketoiminta keskittyy porapaalutukseen, joka on eri rakennuskohteissa käytettävä tuentamenetelmä.

Käyttökohteista esimerkkejä referenssisivustolla.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.