ROBITIN KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

Robit saavutti ennätysliikevaihdon kolmannella vuosineljänneksellä, joka oli jo kymmenes peräkkäinen vuosineljännes, jolloin Robit kasvoi vertailukauteen nähden. Myös yhtiön kannattavuus parani merkittävästi.

Robitin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 26,4 miljoonaa euroa (24,2). Kasvua vertailukauteen oli 8,9 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 5,9 prosenttia. EBITDA-kannattavuus parani samanaikaisesti 51,0 prosenttia ollen 2,5 miljoonaa euroa (1,7). Yhtiön tilauskertymä kasvoi 4,6 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 25,6 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 74,5 miljoonaa euroa (67,9). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 7,2 prosenttia. EBITDA-kannattavuus parani tammi-syyskuussa ollen 5,9 miljoonaa euroa (3,1).

Top Hammer -liiketoiminnan 15,1 prosentin kasvua tukivat erityisesti uudet voitetut kaivosasiakkuudet yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Down-the-Hole-segmentissä vastaava kasvu (3,7 prosenttia) oli tasaista kaikissa asiakassegmenteissä.

Maantieteellisesti tammi-syyskuussa yhtiön kasvu tuli erityisesti Americas- ja EMEA-alueista. Asia- ja East-alueet jäivät vertailukaudesta.

Robit arvioi markkinatilanteen säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden ajan. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen kannattavuuden parantuvan vuonna 2021 seuraavasti: liikevaihdon olevan välillä 97,0–101,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen EBITDA:n olevan vähintään 7,0 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2021 tasolla.

Osavuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 28.10.2021

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.