Pääomistaja kasvattaa omistustaan Robit Oyj:ssä

Robitin pääomistaja Five Alliance Oy kasvattaa omistusosuuttaan Robit Oyj:ssä. Five Alliance lisäsi osakeomistustaan n. 1,.2 miljoonalla osakkeella päätyen 26,7 prosenttiin Robitin osakekannasta. Lue lisää:

Pääomistaja kasvattaa omistustaan Robit Oyj:ssä Robit Oyj puolivuosikatsaus 2019 H1 2019 presentaatio
Viimeksi muokattu: 4.9.2019

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy ja valmistaa globaalisti asiakkailleen porauksen kulutusosia.
Yhtiön tuotteet vastaavat kaivosteollisuuden, rakentamisen ja urakoinnin, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen
vaativiin tarpeisiin. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Top Hammer ja Down the Hole, joita tukee yhtiön
digitaaliset ratkaisut, Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 15 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto
jakelijoidensa kautta 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Downthe Hole (DTH) -kulutusosat.DTH-porausta käytetään maanrakennuksessa, tuotantoporauksessa, paalutuksessa sekä kaivonporauksen eli vesikaivojen ja maalämpöpumppujen reikien poraamisessa. Lisäksi sitä käytetään maanpäällisen ja maanalaisen
kaivostoiminnan tuotantoporauksessa

VIIMEISIMMÄT TIEDOTTEET