Robit Oyj, Osavuosikatsaus Q1 2020: Liikevaihto ja saadut tilaukset kasvoivat

Robitin alkuvuoden kehitys oli vakaata ja yrityksen odotusten mukaista. Koronapandemian nopean maailmanlaajuisen leviämisen vaikutukset yhtiön tuotteiden kysyntään olivat katsauskaudella vähäiset.

Konsernin likevaihto kasvoi 7,1 % vertailukauteen verrattuna ja oli 21,5 milj. euroa (20,1). Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 24,9 milj. euroa, missä on kasvua 6,8 % vertailukauteen ja 31,5 % vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Yhtiön käyttökate, (vertailukelpoinen EBITDA) oli 1,0 milj. euroa (1,1).

Lehdistötiedote, Robit Q1 2020 Robit Oyj, Osavuosikatsaus Q1 2020 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Viimeksi muokattu: 24.6.2020

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy ja valmistaa globaalisti asiakkailleen porauksen kulutusosia. Yhtiön tuotteet vastaavat kaivosteollisuuden, louhinnan ja tuennan, maanalaisen rakentamisen sekä kaivonporauksen vaativiin tarpeisiin. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Top Hammer ja Down the Hole, joita tukevat yhtiön digitaaliset ratkaisut, Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto jakelijoidensa kautta yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Downthe Hole (DTH) -kulutusosat.DTH-porausta käytetään maanrakennuksessa, tuotantoporauksessa, paalutuksessa sekä kaivonporauksen eli vesikaivojen ja maalämpöpumppujen reikien poraamisessa. Lisäksi sitä käytetään maanpäällisen ja maanalaisen
kaivostoiminnan tuotantoporauksessa

VIIMEISIMMÄT TIEDOTTEET

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.