ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2020: LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT POIKKEUKSELLISISTA AJOISTA HUOLIMATTA

Vuonna 2020 Robitin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuutoin 11 prosenttia COVID-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta. Myös kannattavuus ja kassavirta kehittyivät poikkeuksellisessa toimintaympäristössä hyvin.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 91,6 miljoonaan euroon (86,5) eli kasvua oli vuositasolla 6,0 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,8 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 8,1 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 5,1 miljoonaa euroa (2,7). Operatiivinen kassavirta parani ollen 4,3 miljoonaa euroa (0,4).

Myös vuoden 2020 viimeinen vuosineljännes kehittyi suotuisasti liikevaihdon kasvaessa 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden, jolloin liikevaihto oli 23,7 miljoonaa euroa (22,2). Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 14,1 prosenttia. Robitin tilauskertymä kasvoi samanaikaisesti 24,4 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITDA kehittyi positiivisesti ollen 2,1 miljoonaa euroa (-0,3). Operatiivinen kassavirta parani ollen 4,1 miljoonaa euroa (0,7).

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Robit arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2020 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 18.2.2021

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.