ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2021: LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 23,0 miljoonaa euroa (21,5). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 8,7 prosenttia. Robit saavutti myös yhtiön historian korkeimman liikevaihtokuukauden maaliskuussa. Erityisesti kaivostoimialalla liiketoiminta kehittyi hyvin.

Robitin kannattavuus kehittyi myös suunnitelmien mukaisesti. EBITDA parani selvästi tammi-maaliskuussa ollen 1,6 miljoonaa euroa (0,4). Parannus oli 1,2 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.

Saadut tilaukset laskivat 7,1 prosenttia vertailukauteen nähden johtuen ajoituskysymyksestä liittyen yksittäiseen merkittävään tilaukseen vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sekä Top Hammer - että Down the Hole -liiketoiminta kasvoivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Markkina-alueista etenkin East-alueen kehitys jatkui erinomaisena kaivossegmentin hyvän kehityksen seurauksena. Hyvä kasvu jatkui myös EMEA-alueella, jossa kehitys oli vahvinta Pohjoismaissa rakennustoimialan hyvän markkinatilanteen johdosta. Robitin jakelun kehityshankkeet edistyivät hyvin uusien jakelijasopimusten myötä. Myös uuden Rbit-porakruunusarjan maailmanlaajuinen lanseeraus oli onnistunut.

Robit arvioi markkinatilanteen kehittyvän positiivisesti ja uskoo COVID-19-rajoitusten vaikuttavan rajallisesti Robitin tuotteiden kysyntään vuoden 2021 aikana. Kysyntää tukevat positiivinen metallien hinnan kehitys ja hyvällä tasolla oleva asiakkaiden työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla.

Osavuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 22.4.2021

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.