ROBIT OYJ: YHDEKSÄS PERÄKKÄINEN KASVUN VUOSINELJÄNNES

Robitin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 10,0 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 48,1 miljoonaa euroa (43,7). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 10,7 prosenttia. EBITDA parani selvästi tammi-kesäkuussa ollen 3,4 miljoonaa euroa (1,4). Parannus oli 2,0 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Saadut tilaukset kasvoivat 6,9 prosenttia vertailukauteen nähden päätyen 49,6 miljoonaan euroon (46,4).

Vuoden toisella neljänneksellä Robit saavutti uudet ennätykset liikevaihdossa ja tilauskertymässä. Yhtiön liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 25,1 miljoonaa euroa (22,3). Kasvua vertailukauteen oli 12,7 prosenttia. EBITDA parani samanaikaisesti 77,2 prosenttia ollen 1,9 miljoonaa euroa (1,1). Yhtiön tilauskertymä kasvoi 23,1 prosenttia vertailukauteen nähden ollen 26,5 miljoonaa euroa.

Top Hammer -liiketoiminta kasvoi vahvasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes kaikilla markkina-alueilla. Ainoastaan Asia-alueella myynti laski vertailukauteen verrattuna. Down the Hole -liiketoiminta ei kasvanut Robitin tavoitteiden mukaisesti, mutta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet kasvaa uudistetulla DTH-tarjonnalla sekä keskittymällä valikoiduilla markkinoilla uusien asiakkuuksien voittamiseen.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikki markkina-alueet kasvoivat lukuun ottamatta Asia-aluetta. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella. Myös EMEA- ja East-alueet kasvoivat hyvin.

Puolivuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 10.8.2021

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.