LIIKEVAIHTO KASVOI HYVIN, KUSTANNUSINFLAATIO HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

Robitin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vertailukauteen nähden 14,2 prosenttia. Yrityksen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (23,0). Yritys saavutti myös sen historian korkeimman laskutuskuukauden maaliskuussa. Saadut tilaukset kasvoivat 21,0 prosenttia. Kasvu jatkui vahvana erityisesti yhtiön Top Hammer -liiketoiminnassa. Kannattavuus jäi tavoitteesta. Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat meneillään.

Ensimmäisen vuosineljänneksen EBITDA oli 0,9 miljoonaa euroa (1,6). Kannattavuutta rasittivat kustannusinflaatio sekä korkealla tasolla pysyneet rahtikustannukset. Hinnankorotukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoineet kohonneita kustannuksia vaan valtaosa korotusten vaikutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle.

Robit arvioi kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla, mutta riskit kysynnän alueelliselle heikkenemiselle ovat kasvaneet. Ukrainan sota sekä voimakas kustannusinflaatio ovat lisänneet Robitin toimintaympäristön epävarmuutta. Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Kaivosteollisuuden kysyntää tukee positiivinen metallien hinnan kehitys. Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset.

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

Osavuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 23.5.2022

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -poria käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maaporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palvelevat DTH-tuotteet sekä maarakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneet Geotechnical-tuotteet.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.