LIIKEVAIHTO UUTEEN ENNÄTYKSEEN, KANNATTAVUUS PARANI

Robitin toinen vuosineljännes oli ennätysvahva sekä kasvun että kannattavuuden suhteen. Vuoden toisella neljänneksellä rikottiin ensimmäistä kertaa 30 miljoonan euron rajan liikevaihdossa, kun liikevaihto oli 31,0 miljoonaa euroa (25,1).
Yhtiön kannattavuus parantui vertailukaudesta. EBITDA oli 4,1 miljoonaa euroa (1,9) ja kasvoi 118,0 prosenttia vertailukauteen. Merkittävä asia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli yhtiön eteneminen kohti asetettuja vastuullisuustavoitteita. Yhtiön päästöintensiteetissä saavutettiin selkeä parannus.

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän loppuvuoden 2022 nykyisellä tasolla tunnistetut riskitekijät huomioon ottaen. Yhtiö on tunnistanut globaalit tekijät kuten Ukrainan sodan, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusinflaation sekä potentiaalisen globaalin suhdannekehityksen heikkenemisen. Niiden ei uskota vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2022.

Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattaa aiheuttaa rakennusprojektien lykkäyksiä. Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021. Yhtiö pyrkii korvaamaan tämä liikevaihdon muilta globaaleilta markkinoilta.

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

Puolivuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 19.9.2022

Robit sijoituskohteena

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallioporauksessa käytettävät kulutusosat sekä poraustoiminnan digitaaliset tuotteet ja palvelut. Top Hammer -tuotteita käytetään ensisijaisesti kaivostoiminnassa, maanalaisessa louhinnassa, maarakentamisessa sekä kiviaineksen louhinnassa.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta käsittää maanporauksessa käytettävät Down the Hole -kulutusosat. Down the Hole -liiketoiminta jakaantuu kahteen osa-alueeseen: kaivos- ja louhossegmentin tuotantoporausta palveleviin DTH-tuotteisiin sekä maanrakennus- ja kaivonporaussegmenttiin erikoistuneisiin Geotechnical-tuotteisiin.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.