VUOSI KÄYNNISTYI HITAASTI

Robitin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,6 prosenttia vertailukauteen nähden päätyen 21,9 miljoonaan euroon (26,3). Saadut tilaukset olivat 23,0 miljoonaa euroa tarkoittaen 18,0 prosentin laskua vertailukaudesta. Yhtiö ei kyennyt korvaamaan menetettyä myyntiä Venäjältä. EBITDA-kannattavuus oli tammi-maaliskuussa 0,1 miljoonaa euroa (0,9). Kannattavuutta rasittivat erityisesti matala liikevaihto, tehtaiden matala käyttöaste sekä valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet kurssierot. Myös yhtiön käyttämien pääteräslaatujen kustannukset jatkoivat nousuaan vuosineljänneksen aikana.

Top Hammer -liiketoimintayksikön liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 22,8 prosenttia liikevaihdon päätyessä 12,7 miljoonaan euroon (16,5). Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti myynnin lopettaminen Venäjälle. Positiivista kehitystä nähtiin Australian markkinoilla. Down the Hole -liiketoimintayksikön vastaava liikevaihdon lasku oli 8,2 prosenttia liikevaihdon päätyessä 5,3 miljoonaan euroon (5,7). Geotechnical-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 3,6 prosenttia päätyen 3,9 miljoonaan euroon (4,1). Sekä Down the Hole - että Geotechnical-liiketoiminnan liikevaihdon lasku tuli pääosin Americas-alueelta.

Yhtiön kasvu EMEA-alueella jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 11,0 miljoonaa euroa (10,8). Liikevaihto kasvoi myös Australasia-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia päätyen 3,4 miljoonaan euroon (3,3). Americas- ja Asia-alueilla liikevaihto laski vertailukauteen nähden. Myös East-alueen myynti laski johtuen yhtiön päätöksestä vetäytyä Venäjältä.

Robit on aloittanut toimenpiteet alkuvuoden heikon tuloksen korjaamiseksi. Kannattavuuden vahvistamiseksi yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jolla yhtiö tavoittelee noin 5 miljoonan euron säästöjä vuoden 2022 tasosta, joista tämän vuoden aikana arvioidaan toteutuvan 2–3 miljoonaa euroa. Kassavirran vahvistamiseksi yhtiö jatkaa käyttöpääoman hallinnan kehittämiseen keskittyvän Fit for Service -ohjelman toteutusta.

Yhtiön ohjeistus säilyy ennallaan: Robit arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman vuoteen 2022 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2022 lopun tasosta.

Osavuosikatsaus Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 15.5.2023

Robit sijoituskohteena

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa, rakennushankkeissa ja tunneloinnissa käytettävään päältä iskevään porakalustoon.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa ja kaivonporauksessa käytettävään uppovasaraporauskalustoon.

Geotechnical-liiketoiminta
Geotechnical-liiketoiminta keskittyy porapaalutukseen, joka on eri rakennuskohteissa käytettävä tuentamenetelmä.

Käyttökohteista esimerkkejä referenssisivustolla.

Paina tästä, jos tilauslomake ei näy.