KASSAVIRTA VAHVISTUI JA KANNATTAVUUS PARANI VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Markkinakysyntä heikkeni vuoden 2023 aikana. Markkinakysynnän heikkeneminen kohdistui erityisesti rakennusteollisuuteen Euroopassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden asiakaskysyntä pysyi vuoden aikana hyvällä tasolla, mutta asiakkaiden ja jakelijoiden korkeat varastotasot ja niiden pienentäminen heikensivät Robitin myyntiä myös kaivosteollisuudessa.

Yhtiön vuoden 2023 liikevaihto laski 17,0 prosenttia päätyen 92,9 miljoonaan euroon (112,0). Kiinteillä valuutoilla laskua oli 13,7 prosenttia. Merkittävä syy myynnin laskuun oli Venäjän liiketoiminnan lopettaminen, jonka vaikutus liikevaihdon pienenemiseen oli 8,3 prosenttia. Yhtiön koko vuoden vertailukelpoinen EBITDA laski vuoden 2022 tasosta päätyen 5,0 miljoonaan euroon (8,9). Erityisesti alkuvuoden kannattavuustaso oli heikko, mutta yhtiö onnistui vahvistamaan kannattavuutta vuoden aikana toteutettujen säästötoimenpiteiden avulla.

Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä Robitin liikevaihto oli 22,9 miljoonaa euroa (26,2). Liikevaihto kasvoi selvästi Australasia-alueella, jossa yhtiö voitti vuoden aikana useita uusia asiakkuuksia. Liiketoimintayksiköistä Geotechnical kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä merkittävän projektitoimituksen johdosta. Kannattavuuden osalta säästötoimenpiteiden vaikutus näkyi erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä, jolloin vertailukelpoinen EBITDA parani selvästi vertailukaudesta ollen 2,0 miljoonaa euroa (0,4) ja 8,6 prosenttia liikevaihdosta (1,4).

Robitin liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta vahvistui vuoden viimeisellä neljänneksellä merkittävästi ollen 7,0 miljoonaa euroa. Tuloksen mahdollisti kassavirran vahvistamiseen keskittyneen Fit for Service -ohjelman toimeenpano, jonka avulla varastot pienenivät vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 4,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 aikana 8,3 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutus ja vaihto-omaisuuden optimointi jatkuu edelleen vuonna 2024.

”Vuosi 2023 oli yhtiölle rakenteellisten muutosten vuosi. Lopetimme valmistuksen Australian tehtaalla keskittäen valmistuksen yhtiön muille tehtaille vahvistamaan kilpailukykyämme Down the Hole -liiketoiminnassa. Lisäksi siirsimme myynnin kokonaan Robit-brändin alle mahdollistaen organisaation, yhtiörakenteen sekä tuotetarjoaman selkiyttämisen. Vuonna 2024 keskitymme erityisesti kannattavan kasvun varmistamiseen. Kasvua yhtiö hakee vahvistamalla edelleen jakelijaverkostoa sekä keskittymällä suoramyyntimaissa kaivosmyynnin kasvattamiseen”, toteaa toimitusjohtaja, Arto Halonen.

Robit arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan vuoteen 2023 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote Lehdistötiedote
Viimeksi muokattu: 21.2.2024

Robit sijoituskohteena

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Top Hammer -liiketoiminta
Top Hammer -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa, rakennushankkeissa ja tunneloinnissa käytettävään päältä iskevään porakalustoon.

Down the Hole -liiketoiminta
Down the Hole -liiketoiminta keskittyy kaivoksissa, louhoksissa ja kaivonporauksessa käytettävään uppovasaraporauskalustoon.

Geotechnical-liiketoiminta
Geotechnical-liiketoiminta keskittyy porapaalutukseen, joka on eri rakennuskohteissa käytettävä tuentamenetelmä.

Käyttökohteista esimerkkejä referenssisivustolla.