Viimeksi muokattu: 27.4.2023

Johdon liiketoimet

JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRINSÄ LIIKETOIMIEN ILMOITTAMINEN

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet (MAR 19 -artikla).

Liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Raja-arvo lasketaan yhteen netottamatta kaikki MAR 19 -artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle: 

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta: asiointi.finanssivalvonta.fi

Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä.

Ilmoituksen tekemisessä tarvittavia tietoja:

Robit Oyj:n LEI-tunnus743700NRL9EH2FLPH480
Robit Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnusROBIT
Robit Oyj:n osakkeiden ISIN-koodiFI4000150016
IlmoitusnumeroGeneroituu automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

Liiketoimien ilmoittaminen liikkeeseenlaskijalle: 

Tallenna Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa muodostuva ilmoituslomake pdf-muodossa ja lähetä tiedosto sähköpostin liitteenä osoitteeseen johdonkaupat@robitgroup.com. Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumerosi, mikäli Robit Oyj:llä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ilmoituksen saatuaan Robit Oyj julkaisee viipymättä kauppaa koskevan pörssitiedotteen. Robit Oyj julkistaa kaikki ilmoitetut osakekaupat, ellei sitä erikseen pyydetä jättämään julkistusta tekemättä, kun kaupan arvo on alle 5 000 euroa.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen johdonkaupat@robitgroup.com tai puhelimitse numeroon +358 45 202 0252.

Johdon osakekauppoja koskevat pörssitiedotteet ovat saatavilla tiedotearkistossa. Lisätietoja ylimmän johdon ja sen lähipiirin ilmoituksia koskevista säännöksistä on Finanssivalvonnan verkkosivuilla.