Viimeksi muokattu: 16.3.2023

Yhtiöjärjestys

Robit Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Robit Oyj, englanniksi Robit Plc. Yhtiön kotipaikka on Lempäälä.

2 § Yhtiön toimialana on ensisijaisesti kaivosteollisuuden käyttämien koneiden ja laitteiden tuonti, vienti, valmistus ja markkinointi sekä metalli- ja sähköteollisuuden alaan liittyvän tuotanto-, kulutus- ja sijoitustuotteiden tuonti, vienti sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toisten osakeyhtiöiden osakkeita sekä muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä kaupankäynti arvopapereilla ja kiinteistöillä.

3 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

5 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön tilikausi on 01.01. – 31.12. välinen aika.

7 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja, molemmat yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen muille nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.

9 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Yhtiökokouksessa on:

esitettävä

  1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
  2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
  5. tilintarkastajien palkkioista;

valittava

  1. hallituksen jäsenet;
  2. tilintarkastaja.

10 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen.