Viimeksi muokattu: 16.3.2023

Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat: Markku Teräsvasara (pj), Lasse Aho ja Harri Sjöholm.

TYÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. VALIOKUNNAN KOKOONPANO

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan puheenjohtajan ja vähintään kaksi jäsentä. Valiokuntaan kuuluu 3-4 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti.

2. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin:

  • yhtiön hallinto, erityiset operatiiviset asiat, taloudelliset asiat ja riskienhallinta;
  • ohjeistus liittyen strategisiin suunnitelmiin ja taloudellisiin tavoitteisiin;
  • merkittävät strategiset projektit ja investoinnit kuten yritysjärjestelyt, rakennejärjestelyt sekä merkittävät kehittämishankkeet; ja
  • työvaliokunta voi päättää, että työvaliokunnan yksittäinen jäsen voi lisäksi tarvittaessa tukea yrityksen tiettyä tiimiä tai henkilöä.

Yllä mainittujen tehtävien lisäksi työvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia työvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Työvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

3. VALIOKUNNAN KOKOUKSET

Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Työvaliokunnan kokouksissa on tarpeen mukaan läsnä muita valiokunnan kutsumia henkilöitä.

Valiokunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokouksia koskevia menettelytapoja.

Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Raportit sisältävät ainakin yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tekemistä toimenpiteistä.

4. PALKKIO VALIOKUNTATYÖSKENTELYSTÄ

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

5. VALIOKUNNASTA JULKISTETTAVAT SEIKAT

Yhtiö ilmoittaa vuosikertomuksessa ja internetsivuilla valiokunnan kokoonpanon, tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärän sekä jäsenten keskimääräisen osallistumisen kokouksiin (henkilökohtaisen osallistumisen tasolla) sekä selostaa valiokunnan työjärjestyksen pääkohdat.