Viimeksi muokattu: 24.6.2020

Hallinnointiperiaatteet

Robit on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin Pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Yhtiön hakiessa osakkeiden listausta Helsingin Pörssin päälistalle se noudattaa arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa, 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (corporate governance), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin.

Konsernin emoyhtiö on Robit Oyj. Yhtiön kotipaikka on Lempäälä. Emoyhtiö on Robit-konsernin omistaja. Emoyhtiöllä on seuraavat tytäryhtiöt: Robit Finland Oy Ltd, Suomi (omistusosuus 100 %); Robit Korea Ltd (aiemmin YP Robit Ltd), Etelä-Korea (omistusosuus 100 %); Robit Australia Holdings Pty Ltd, Australia (omistusosuus 100 %); Drilling Tools Australia Pty Ltd, Australia (konsernin omistusosuus 100 %); Bulroc (UK) Ltd, Englanti (omistusosuus 100 %); Robit Rocktools Sweden Ab, Ruotsi (omistusosuus 100 %); Robit OOO, Venäjä (omistusosuus 100 %); Robit Inc., USA (omistusosuus 100 %); Robit Africa Holdings (Pty) Ltd, Etelä-Afrikka (omistusosuus 100 %) ja sen tytäryhtiö Robit SA (Pty) Ltd (omistusosuus 70 %); Robit S.A.C., Peru (emoyhtiön suora omistusosuus 99 % ja konsernin omistusosuus 100 %); Robit Plc–BFC, Yhdistyneet arabiemiirikunnat (omistusosuus 100 %); TOO Robit Kazakhstan, Kazakstan (omistusosuus 100 %); Robit USA LLC, USA (omistusosuus 100 %); sekä Halco Brighouse Ltd, Englanti (omistusosuus 51 %). Yhtiöllä on lisäksi myyntikonttorit Brasiliassa, Hong Kongissa, Thaimaassa, Namibiassa ja Kiinassa.

Robit Rocktools Sweden Ab:lla ja Robit Africa Holding (Pty) Ltd:llä ei ole toimintaa.

Yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on myös Global Management Team, jota johtaa toimitusjohtaja. Yhtiössä toimivat lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta, palkitsemisvaliokunta, työvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 on annettu erillisenä dokumenttina ja julkistettu yhdessä vuosikertomuksen kanssa.