Viimeksi muokattu: 23.9.2022

Hallinnointiperiaatteet

Robit on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, Helsingin Pörssin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Yhtiön hakiessa osakkeiden listausta Helsingin Pörssin päälistalle se noudattaa arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (corporate governance), jota sovelletaan Helsingin Pörssin pörssilistalle listattuihin yhtiöihin. Hallinnointikoodi on annettu vuonna 2015 ja se tuli voimaan 1.1.2016. Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on 19.9.2019 hyväksynyt uuden hallinnointikoodin, joka tuli voimaan 1.1.2020.

Konsernin emoyhtiö on Robit Oyj. Yhtiön kotipaikka on Lempäälä. Emoyhtiö on Robit-konsernin omistaja. Konserniyhtiöt 31.12.2021 ja 2020 olivat seuraavat:

Emo %Emo %Konserni %Konserni %
31.12.202131.12.202031.12.202131.12.2020
Halco Brighouse Ltd, UK, emo Robit UK100 %100 %
Halco Drilling Ltd UK, emo Robit UK*100 %100 %
Robit Rocktools Ab, Ruotsi*100 %100 %100 %100 %
Robit Africa Holdings Ltd, Etelä-Afrikka*100 %100 %100 %100 %
Robit Asia Ltd, Hong Kong100 %100 %100 %100 %
Robit Australia Holdings Ltd, Australia*100 %100 %100 %100 %
Robit Australia Pty Ltd**, Australia,
emo Robit Australia Holdings Ltd
100 %100 %
Robit Finland Oy Ltd, Suomi100 %100 %100 %100 %
Robit GB Ltd, UK**100 %100 %100 %100 %
Robit Inc, USA100 %100 %100 %100 %
Robit Korea LTD, Etelä-Korea100 %100 %100 %100 %
Robit OOO, Venäjä100 %100 %100 %100 %
Robit S.A.C, Peru, 1% omistaa Robit Inc99 %99 %100 %100 %
Robit SA, Etelä-Afrikka***74 %74 %100 %100 %
Robit UK Ltd, UK*100 %100 %100 %100 %
Halco USA LLC, USA, emo Robit INC.**100 %100 %
TOO Robit, Kazakastan100 %100 %100 %100 %

*Tähdellä merkityt yhtiöt ovat dormantteja tai holding-yhtiöitä.

**Bulroc Ltd -nimi vaihdettiin vuonna 2018 Robit GB Ltd:ksi ja Drilling Tools Australia Ltd Pty -nimi vaihdettiin vuonna 2018 Robit Australia Ltd Pty:ksi. Vuonna 2019 Robit USA LLC:n nimi vaihdettiin Halco USA LLC:ksi.

***Robit SA perusti vuonna 2015 Etelä-Afrikassa trustin nimeltä Black Employees Empowerment Trust (“trusti”). Trustin tarkoituksena on tukea Robit SA:n paikallisia värillisiä työntekijöitä ja luoda Robitille parempia liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Afrikassa. Robit SA toteutti trustille osoitetun suunnatun osakeannin. Sen seurauksena säätiö omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista. Robit SA:lla katsotaan kuitenkin olevan määräysvalta trustissa. Järjestely on tarkoitukseltaan ja luonteeltaan Robit SA:n tiettyjen työntekijöiden palkitsemista. Järjestely käsitellään palkitsemisena.

Yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on myös johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja. Yhtiössä toimivat lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta, henkilöstövaliokunta, työvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 on annettu erillisenä dokumenttina ja julkistettu yhdessä vuosikertomuksen kanssa.