Viimeksi muokattu: 17.4.2024

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Lisäksi yhtiökokous on Osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokouksessa käsitellään tavallisesti hallituksen esityslistalle tuomia asioita. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat myös pyytää yhtiön hallitusta ottamaan jonkin asian seuraavan yhtiökokouksen esityslistalle. Yhtiö tiedottaa verkkosivuillaan hyvissä ajoin etukäteen päivämäärästä, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi vaatimistaan asioista.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen, osakepääoman kasvattaminen tai pienentäminen, osakeannit, hallituksen jäsenten määrästä, valinnasta ja palkitsemisesta päättäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä osingonjaosta tai tappioiden jakautumisesta päättäminen.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 3.4.2024
Yhtiökokouspresentaatio 3.4.2024
Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Vuosikertomus 2023
Ilmoittautumislomake
Valtakirja ja äänestysohjeet
Tietosuojaseloste
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Hallituksen jäsenehdokkaat 2024
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.4.2024

Varsinainen yhtiökokous 2023

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2023
Yhtiökokouspresentaatio 15.3.2023
Palkitsemisraportti 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Vuosikertomus 2022
Hallituksen jäsenehdokkaat 2023
Korjaus koskien kutsua varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2023
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2023

Varsinainen yhtiökokous 2022

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 22.3.2022
Yhtiökokouspresentaatio 22.3.2022
Hallituksen jäsenehdokkaat 2022
Valtakirja ja äänestysohjeet
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2022

Varsinainen yhtiökokous 2021

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.3.2021
Yhtiökokouspresentaatio 25.3.2021
Palkitsemisraportti 2020
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020
Vuosikertomus 2020
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2021

Varsinainen yhtiökokous 2020

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 22.4.2020
Yhtiökokousesitys
Palkitsemispolitiikka
Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Ansioluettelo, Kim Gran
Ansioluettelo, Anne Leskelä
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2020

Varsinainen yhtiökokous 2019

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Ylimääräinen yhtiökokous 2018

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.11.2018
Ylimääräisen yhtiökokouksen 4. 12.2018 pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 pöytäkirja
Annual General Meeting Presentation 28.3.2018
Muutokset ehdotuksiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.3.2018
Robit Oyj Vuosikertomus 2017
Robit Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Robit Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2018
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2018

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Ylimääräinen yhtiökokous 2017
Ylimääräisen yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja

Osakeyhtiölain 5:21 mukaiset ylimääräistä yhtiökokousta koskevat asiakirjat:

Päätösehdotukset
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.4.2017

Viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Tasekirja 1.1.-31.12.2016
Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2016

Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tehtyä varojen jakoa koskeva päätös
Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 pöytäkirja

Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Hallituksen selostus yhtiön asemaan vaikuttavista tapahtumista

Varsinainen yhtiökokous 2017

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 pöytäkirja
Annual General Meeting Presentation 28.3.2017
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2017

Varsinainen yhtiökokous 2016

Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 pöytäkirja
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016