ROBIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE          13.3.2024 KLO 17.00

ROBIT OYJ JULKAISEE TIETTYJÄ OIKAISTUJA OSAVUOSI- JA PUOLIVUOTISKATSAUSTIETOJA TILIKAUDELTA 2023

Robit Oyj on konsernitilinpäätöksessään 31.12.2023 korjannut IAS 8 -standardin mukaisesti liitetiedossa 6.4 kerrotulla tavalla rahavarojen ja muiden rahoitusvarojen esittämistä.

Robit korjaa rahavarojen ja muiden rahoitusvarojen esittämistä osavuosikatsauksissaan vuodelta 2023. Korjauksilla ei ole vaikutusta yhtiön tuloslaskelmaan tai omaan pääomaan. Konsernilla on sijoitettuna varoja lyhytaikaiseen korkorahastoon, jotka konserni on määritellyt likvideiksi rahavaroiksi. Kyseisen korkorahaston sisällä sijoitukset voivat kuitenkin olla pidempiaikaisia kuin 90 päivää, minkä lisäksi rahaston riskisyyttä osoittava volatiliteetti on ollut keskimäärin korkeampi kuin mitä rahavaroille sallitaan. Näin ollen, sijoitus korkorahastoon on uudelleenluokiteltu rahavaroista erään ”muut rahoitusvarat”, jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Tiedot, jotka esitetty osavuosikatsauksessa 1.1.-31.3.2023, puolivuosikatsauksessa 1.1.-30.6.2023 ja osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2023 konsernin taseessa ja rahavirtalaskelmassa, on korjattu, kuten alla olevissa taulukoissa on esitetty.

KONSERNIN TASE      
Tuhatta euroa Raportoitu 
30.09.2023
Oikaistu  Oikaistu
30.09.2023
Muut rahoitusvarat   1 603 1 603
Rahavarat 7 353 -1 603 5 751
Yhteensä 7 353   7 353
       
Tuhatta euroa Raportoitu
30.06.2023
Oikaistu  Oikaistu
30.06.2023
Muut rahoitusvarat   1 603 1 603
Rahavarat 8 616 -1 603 7 013
Yhteensä 8 616   8 616
       
Tuhatta euroa Raportoitu
31.03.2023
Oikaistu  Oikaistu
31.03.2023
Muut rahoitusvarat   1 603 1 603
Rahavarat 5 461 -1 603 3 858
Yhteensä 5 461   5 461
       
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
Tuhatta euroa Raportoitu
30.09.2023
Oikaistu  Oikaistu
30.09.2023
Rahavarat kauden alussa 8 616 -1 603 7 013
Rahavarat kauden lopussa 7 353 -1 603 5 751
     
Tuhatta euroa Raportoitu
30.06.2023
Oikaistu  Oikaistu
30.06.2023
Rahavarat kauden alussa 5 461 -1 603 3 858
Rahavarat kauden lopussa 8 616 -1 603 7 013
       
Tuhatta euroa Raportoitu
31.03.2023
Oikaistu  Oikaistu
31.03.2023
Rahavarat kauden alussa 7 688 -1 603 6 085
Rahavarat kauden lopussa 5 461 -1 603 3 858
       
TUNNUSLUVUT      
  30.9.2023 30.6.2023 31.3.2023
Nettovelkaantumisaste %      
Raportoitu 58,9 % 56,2 % 63,1 %
Oikaistu 62,4 % 59,6 % 66,4 %

Lempäälässä 13.3.2024

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Ville Peltonen, talousjohtaja
+358 40 759 9142
ville.peltonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com             

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 7 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.