ROBIT OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE        9.8.2022 KLO 11.15

ROBIT OYJ: LIIKEVAIHTO UUTEEN ENNÄTYKSEEN, KANNATTAVUUS PARANI

Kannattavuuden ja kasvun suhteen vuoden 2022 toinen vuosineljännes oli vahva. Yhtiö rikkoi ensimmäistä kertaa 30 miljoonan rajan liikevaihdossa sen ollessa 31,0 miljoonaa euroa (25,1). Kasvua vertailukauteen oli molemmissa sekä Top Hammer että Down the Hole liiketoimintayksiköissä 23,7 prosenttia. EBITDA parani vertailukaudesta samanaikaisesti 118,0 prosenttia ollen 4,1 miljoonaa euroa (1,9).

Tammi-kesäkuussa Robitin liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 57,3 miljoonaa euroa (48,1). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli 15,5 prosenttia. EBITDA parani selvästi tammi-kesäkuussa ollen 5,0 miljoonaa euroa (3,4). Parannus oli 1,6 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden.

Kaikki markkina-alueet kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jonka liikevaihto kasvoi 60,3 prosenttia. Myös Asia- ja East-alueet kasvoivat vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

”Yhtiö on määrittänyt tärkeimmiksi tavoitteikseen vuodelle 2022 kannattavuuden parantamisen, kannattavan kasvun ja kassavirran vahvistamisen. Onnistuimme hyvin näiden tavoitteiden toteuttamisessa”, sanoo Robit Oyj:n toimitusjohtaja Arto Halonen.

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän loppuvuoden 2022 nykyisellä tasolla tunnistetut talouden riskitekijät huomioon ottaen. Yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

ROBIT OYJ
Arto Halonen

Lisätietoja:
Robit Oyj
Arto Halonen, toimitusjohtaja
+358 40 028 0717
arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.