ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        16.12.2021 KLO 17.00
           
ROBIT OYJ LUOVUTTAA OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOINA SEKÄ JOHDON PALKANOSUUKSINA

Robit Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2021 luovuttaa yhteensä 19 500 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2021 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 25.3.2021 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo on 15.12.2021 päätöskurssilla 78 000,00 euroa.

Toimitusjohtaja Tommi Lehtoselle päätettiin luovuttaa yhteensä 3 000 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustuu toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo on 15.12.2021 päätöskurssilla 12 000,00 euroa.

Talousjohtaja Arto Haloselle päätettiin luovuttaa yhteensä 1 500 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustuu johtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo on 15.12.2021 päätöskurssilla 6 000,00 euroa.

Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on näin ollen yhteensä 24 000 kappaletta ja kokonaisarvo on 15.12.2021 päätöskurssilla 96 000,00 euroa.

Osakepalkkiot maksetaan Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Robit Oyj:n hallussa on omia osakkeita 112 464 kappaletta ennen luovutusta vastaten 0,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 88 464 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,4 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakepalkkiot maksetaan 23.12.2021 mennessä.

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.