ROBIT OYJ        LEHDISTÖTIEDOTE        27.4.2021 KLO 14.15 

ROBIT OYJ:N LIIKEVAIHTO KASVOI 14 PROSENTTIA – KUSTANNUSINFLAATIO HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

Robitin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 14,2 prosenttia vertailukauteen nähden ja saadut tilaukset 21,0 prosenttia.

– Saavutimme yhtiön historian korkeimman laskutuskuukauden maaliskuussa. Kasvu jatkui vahvana erityisesti yhtiön Top Hammer -liiketoiminnassa ja Americas-alueella, jossa systemaattinen työ jakelijaverkoston kehittämisessä sekä uudet kaivosasiakkuudet toivat kasvua. Myös Asia-alueella kasvu oli hyvällä tasolla. Ukrainan sodan vaikutukset East-alueen myyntiin olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä pienet, kertoo toimitusjohtaja Arto Halonen.

Robitin ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate eli EBITDA oli 0,9 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,6 miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasittivat muun muassa kustannusinflaatio sekä korkealla tasolla pysyneet rahtikustannukset. Hinnankorotukset eivät vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoineet kohonneita kustannuksia vaan valtaosa korotusten vaikutuksesta siirtyy toiselle vuosineljännekselle.

Ukrainan sodan puhkeaminen sekä sitä seurannut raaka-aine- ja energiahintojen nousu toivat haasteita toimintaympäristöön. Yhtiö pienensi Venäjään liittyviä liiketoimintariskejä systemaattisesti.

Kysyntä kaivossegmentillä jatkui hyvänä. Top Hammer -liiketoiminta kasvoi 32,3 prosenttia. Top Hammer -liiketoiminta käsittää kallionporauksessa käytettävät kulutusosat sekä tunnelin tuentaporaukseen tarkoitetut putkitusterät. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski sekä kaivos- että rakennussegmentissä. Saadut tilaukset kasvoivat molemmissa segmenteissä.

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

Lisätietoja: 
Robit Oyj 
Arto Halonen, toimitusjohtaja 
+358 400 280 717 
arto.halonen@robitgroup.com  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.robitgroup.com  

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 9 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.