ROBIT OYJ                          PÖRSSITIEDOTE                 18.1.2023 KLO 11.30           

ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Mikko Kuitunen, Anne Leskelä, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara, Eeva-Liisa Virkkunen. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Lasse Ahoa. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Uudeksi jäseneksi ehdotetun Lasse Ahon ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,06 % prosenttia yhtiön osakkeista.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Mikäli kokous järjestetään etäyhteyksin, ja sen kesto on maksimissaan 1 tuntia, maksetaan kokouskohtaisena kokouspalkkiona 250 euroa. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2023. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman osakesijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola sekä Aktia Pankki Oyj:n vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist.

ROBIT OYJ

Harri Sjöholm
Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot:
Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 062 2092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet kahdeksassa maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.robitgroup.com.

Liite