ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        19.1.2024 KLO 12.00
                     
ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

2. Hallituksen kokoonpano

Robit Oyj:n nykyiseen hallitukseen kuuluvat Lasse Aho, Anne Koutonen, Mikko Kuitunen, Harri Sjöholm, Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että edellä mainitut jäsenet valitaan uudelleen lukuun ottamatta Anne Koutosta, joka on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hänen tilalleen hallitukseen valitaan Kai Telanne. Hänen ansioluettelonsa on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Harri Sjöholmia, joka on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajatahosta. Harri Sjöholm on enemmistöosakkeenomistaja Five Alliance Oy:ssä, joka omistaa 27,1 prosenttia yhtiön osakkeista.

Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/

3. Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan hallituksen kokouksista ja valiokuntakokouksista kokouspalkkiota 500 euroa per kokous, johon on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2024. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

4. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että nimitystoimikunnan tehtäviin lisätään seuraava kohta:

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Työjärjestys ehdotetussa muodossaan on tämän tiedotteen liitteenä.

5. Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen ja muina jäseninä Five Alliance Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osakesijoitusjohtaja Jukka Vähäpesola sekä Aktia Pankki Oyj:n vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

ROBIT OYJ

Lisätietoja:
Timo Sallinen, Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
+358 40 5439 587
timo.sallinen@varma.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.robitgroup.com.

Liitteet:

Robitin hallituksen jäsenehdokkaan ansioluettelo

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Liitteet