ROBIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE        2.9.2022 KLO 13.00
                     
ROBIT OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENET ON NIMETTY

Robit Oyj:n neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 1.9.2022) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja, Five Alliance Oy
  • Timo Sallinen, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
  • Markus Lindqvist, vastuullisuusjohtaja, Aktia Pankki Oyj

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/nimitysvaliokunta/.  

ROBIT OYJ

Harri Sjöholm

Lisätietoja:
Harri Sjöholm, Hallituksen puheenjohtaja
+358 400 622 092
harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 9 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.